Enkel aktievärdering

Inför ett köp- eller säljbeslut är det viktigt att värdera de aktier man ska handla i. En bra metod är att använda multipelvärdering, som kan ge en indikation på hur prisvärd aktien är. Metoden går snabbt att utföra och ger en bra överblick.

Denna artikel framgår ursprunglingen på Aktiespararnas webbplats. Om du är över 29 år gammal kan du bli medlem i organisationen här.

Multipelvärdering är enkelt att förstå och en bra grundplåt innan man lär sig mer om värdering. Metoden bygger på att man för varje aktie eller företag jämför relativa värden, så kallade multiplar, även kallat nyckeltal. Då all multipelvärdering bygger på olika värdens relation till varandra kan det vara bra att komplettera, eller åtminstone jämföra med faktiska värden för att kontrollera rimligheten i värderingen.

En nackdel är att metoden inte mäter faktiska värden, utan värden bygger på uppskattningar, samt att den inte är så detaljerad. Vill man göra en mer grundlig aktievärdering bör man även en göra en diskonterad kassaflödesanalys, en värdering som bygger på företagets förmåga att generera kassaflöde i ”reda pengar” i framtiden.

De två vanligaste grupperna av multiplar är vinst- och omsättningsmultiplar. Vinstmultiplar uttrycker ett företags förväntade vinst nästa år i relation till dess börsvärde. Omsättningsmultiplar sätter företagets förväntade omsättning nästa år i relation till dess börsvärde. Vi ska nu titta på de viktigaste multiplarna och gå igenom hur man använder sig av dem.

Titta på resultatet

P/E-talet kommer från engelskans price/earning och definieras som aktuell aktiekurs (P) dividerat med vinst per aktie (E). Multipeln anger hur många årsvinster företaget värderas till, och anger hur pass högt värderat företaget är i förhållande till dess vinst. 

P/E-talet är bra vid värderingen av företag i samma bransch med likartade tillväxtutsikter och jämförbara resultatsiffror. Företagets förmåga att generera vinst är avgörande för ”rimligheten” i P/E-talet, varför ett högt P/E-tal antyder om höga förväntningar på framtida vinster.

Vanligtvis ligger P/E-talet i relation till företagets vinstutveckling, det vill säga ett företag med ett P/E-tal på 16 bör ha en vinsttillväxt på närmare 16 procent årligen.  Historiskt sett har P/E-talets genomsnittliga värde legat mellan 12 och 16 för börsen som helhet. I dagsläget värderas den svenska börsen till P/E-tal cirka 25 (2004-02-11).

Under 1999 värderades exempelvis företaget Yahoo! till ett P/E-tal på 1900, vilket givetvis är orimligt. En enkel tumregel är att köpa aktier med ett P/E-tal som är lägre än dess förväntade vinstillväxt. Aktier med ett P/E-tal överstigande den förväntade vinsttillväxten bör alltså granskas mer noggrant.

Vissa aktier förtjänar ett högre P/E-tal än genomsnittet (eller lägre) beroende på företagets kvalitet. Ett företag med goda framtidsutsikter, ökade marknadsandelar och ökande vinster ska rimligen ha ett högre P/E-tal än konkurrenterna eftersom vinstutsikterna ser bättre ut och det omvända för ett sämre företag, eller ett företag som växer långsammare.

LÄS OCKSÅ: Därför ska du investera i aktievänner

Viktiga kriterier

De viktigaste kriterierna för att motivera ett högt P/E-tal är:

Företaget uppvisar en hög tillväxttakt i vinst som väntas hålla i sig under en längre tid.

Företaget har omstrukturerats och förväntas därmed uppvisa bättre framtida vinster framöver. (Exempelvis ett företag som renodlats och avyttrat olönsamma verksamheter).

Företagets risk är lägre än genomsnittet; detta kan bero både på branschen bolaget befinner sig i samt hur välskött och därmed stabilt företaget är.

Med detta i åtanke hittar vi bara aktier med höga P/E-tal bland framgångsrika tillväxtföretag, kortsiktigt kan även cykliska företag och företag i en vändningssituation uppvisa höga P/E-tal. Exempelvis handlas detaljhandelsföretaget Lindex till P/E-tal 15, men konkurrenten H&M till P/E-tal 22, eftersom förväntningarna på tillväxt är högre för H&M. Men om vi anser att bolagen bör ha samma vinsttillväxt framöver, säg 16 procent, ja då bör vi enligt kriterierna ovan välja Lindex framför H&M.

En annan vinstmultipel är PEG-talet som visar relationen mellan P/E-tal och vinsttillväxt. PEG kommer från engelskans P/E/Growth. Multipeln får man genom att dividera P/E-talet med tillväxten. Ett företag med 12 procents vinsttillväxt och ett P/E-tal på 12 får därför ett PEG-tal på 1.

Ett annat företag med vinsttillväxt på 10 procent och ett P/E-tal på 20 har följaktligen ett PEG-tal på 2. Det första företaget är därmed lägre värderat och en bättre investering, eftersom det har ett lägre PEG-tal. En regel kan vara man bör undvika företag med PEG-tal över 1,5.

Titta på omsättning

Företag som ännu inte uppvisar vinst, som alltså går med förlust, kan inte värderas med måttet P/E-tal, då detta blir negativt. Då kan P/S-talet vara en bra multipel att titta på. P/S-talet kommer från engelskans price/sales och definieras som aktuell aktiekurs dividerat med företagets omsättning.

P/S-talet anger hur mycket varje omsättningskrona i företaget värderas till i relation till dess aktievärde, det vill säga ett P/S-tal på 2 anger att varje omsatt krona i företaget värderas till två kronor. P/S-talet är bra då omsättningen i ett företag normalt sätt är stabilare än resultatmåttet och svårare att manipulera bokföringsmässigt.

Viktigt även här vid jämförelser är att bolagen man relaterar till uppvisar likartad struktur, bransch och tillväxt. Hur högt ett P/S-tal är motiverat, är kopplat till företagets omsättning. Ju högre omsättningstillväxt, desto högre P/S-tal är rimligt.

Sammanfattningsvis kan sägas att de bästa investeringsobjekten är de bolag med hög tillväxt och/eller höga marginaler men med låga omsättningsmultiplar i relation till liknande konkurrenter.

MISSA INTE: Ge din pengamaskin en extra skjuts

Dags för beslut

Vilka aktier skall jag nu köpa eller sälja? Använd den senaste Aktiespararen eller Dagens Industri, där redovisas de flesta nyckeltalen. Tänk på att alla nyckeltal bygger på marknadens förväntade värden, alltså prognoser om framtida vinster eller omsättning. Tänk därför efter själv om du tycker att de underliggande prognoserna är rimliga när du tittar på nyckeltalen.

FAKTA

Tre sätt att värdera aktier

P/S-talet anger hur mycket varje omsättningskrona i företaget värderas till i relation till dess aktievärde.

P/E-tal: P/E-talet anger hur många årsvinster företaget värderas till, och anger hur pass högt värderat företaget är i förhållande till dess vinst.

PEG-tal: PEG-talet visar relationen mellan P/E-tal och vinsttillväxt.

Lästips

Corporate Valuation: Lättförståelig och välskriven bok skriven av Jacob Tolleryd och David Frykman. Boken tar upp alla viktiga aspekter av värdering och man hinner läsa hela boken på åtta timmar! Samma författare har även skrivit ”Värdering av tillväxtföretag” för den som vill fokusera på tillväxtbolag.
Bra uppslagsböcker: Sveriges Finansanalytikers Förening ger ut ”Företagsvärderingsmodeller” och klassikern ”Finansanalytikernas rekommendationer”, ny utgåva varje år. Den sistnämnda är en ”minibibel” för den värderingsintresserade.

Unga Aktiesparare är en ideell organisation som erbjuder en rolig & trygg plattform för unga som vill lära sig mer om aktier, fonder, sparande, privatekonomi & andra investeringsformer.

Vad innefattar ett medlemskap?

 1. Utbildningar

  Vi har föreläsare från UA, vårt nätverk & företagspartners som har kunskap inom allt ifrån aktier, fonder, krypto & optioner till bostadssköp & sparande.

 2. Event

  Vi har lokala föreningar utspridda över hela Sverige som arrangerar hundratals lokala event varje år.

 3. Medlemsförmåner

  Genom partnerskap med t.ex Nordnet, Nordea & Aktiespararna kan vi erbjuda rabatter, digitala tidningar & andra erbjudanden.

Köp till dig eller någon annan!

Medlemskap

349 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Medlemskap + Tidning

449 kr/år
 1. ALLA utbildningar

 2. ALLA event

 3. Medlemsförmåner

 4. Fysisk medlemstidning

Gratis medlemskap

0 kr/år
 1. Vissa utbildningar

 2. Vissa event

 3. ALLA utbildningar

 4. ALLA event

 5. Medlemsförmåner

 6. Fysisk medlemstidning

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror för att hämta dina uppgifter