En plats där talanger växer

När vi idag pratar om innovation, ny teknik och banbrytande upptäckter, tänker många ofta på våra två största universitet i Sverige. Det vi därmed missat är att den lilla staden Linköping, i Östergötland, har en av de mest innovativa teknikparkerna i Sverige. Med min nyfikenhet för denna stad kontaktade jag Lena Miranda, CEO på Linköping Science Park, och bad henne berätta om deras verksamhet och historia.

Vilka är Linköping Science Park?

Linköping Science Park, med grunden i Mjärdevi, stöttar Linköpings innovativa företag och verksamheter genom kontakter och synlighet med omvärlden. Science park erbjuder affärsutveckling för tillväxtbolag, s.k. ”Scaleups”, som ofta är tidigare LEAD-bolag. Inom parken bedrivs även ett flertal processer för öppen innovation, där vi samlar parter från akademi, näringslivet och samhället. Parkorganisationen jobbar också med att attrahera talang och bolag till Linköping och regionen. Årligen arrangeras ca 300 aktiviteter i vår öppna mötesarena Creactive i parken. Vi inhyser också nätverk och communities i parken för att stötta eldsjälar i Linköping.

 

I parken finns även en entreprenörsförening, SMIL, som arrangerar aktiviteter och utbildningsprogram för tillväxtföretag i Linköping, som vi har ett nära samarbete med.

 

Vad har ni för bakgrund?

Vårt arv har gjort att Östergötland har en stark historia av innovation. Med rötterna inom den tillverkande industrin och med ett tidigt fokus inom it, har vi lyckats utveckla en förmåga som sedan 50-talet gjort att vi legat i framkant vad gäller ny teknik. Tekniska Högskolans etablering 1969, och sedemera Linköpings universitet som skapades 1975, har varit en katalysator för att föda fram ny talang och nya forskningsrön. Kunskap som i oändligt många sammanhang omsatts i nya företag liksom i nya produkter och affärsområden i befintliga företag. Under de senaste 50 åren har detta samspel utvecklats till en positiv växelverkan mellan Linköpings universitet och det omgivande näringslivet.

 

Vilka företag och verksamheter hittar man hos er?

1984 invigdes forskningsparken Mjärdevi Science Park – i dag Linköping Science Park. De första företagen i Mjärdevi var Digsim Systems, Innovativ Vision (numera Woodeye), BT Electronics (numera Toyota Material Handling AB), Context Vision, Luxor High Technology Center och Liber Systems Text and Image. Sedan dess har en mängd bolag knoppats av inom många olika områden. Från början handlade det mycket om telekom, säkerhet och affärssystemlösningar och bland de mest uppmärksammade avknoppningarna finns Sectra, IFS, Intentia (idag Infor), Kreatel (i dag Comscope) och Cambio.

 

Vilka är LEAD?

1993 grundades Mjärdevi Business Incubator, som 2007 slogs ihop med Pronova Business Incubator och blev till en regional inkubator, LEAD. De har i dag kontor i både Linköping Science Park och Norrköping Science Park, och tillhör en av de främsta inkubatorerna i Sverige i dag.

 

De har ett starkt track-record, och har blivit kända nationellt för att leverera framstående deeptech-bolag. Dessa definieras i form av att de har en idé, applikation eller verksamhet som är uppbyggd kring en unik, differentierad, ofta skyddad eller svårreproducerad teknisk eller vetenskaplig lösning. Eftersom deeptech-startups i större utsträckning har unika ideér med större möjlighet till uthålliga konkurrensfördelar på en global marknad och därmed potentiellt större tillväxtpotential har de en särskild relevans utifrån LEADs uppdrag.

 

Den regionala startup-scenen får allt mer uppmärksamhet nationellt såväl som internationellt. Våra bolag håller inte bara hög teknikhöjd, de lyckas också etablera sig på en global marknad med affärsmässigt intressanta erbjudanden – i högre fart och med förhöjd frekvens. Under senare år har ett flertal bolag kopplat till några av våra tillväxtbranscher börjat etablera sig, bl.a. inom medtech, energi samt agtech (en sammanslagning av agrikultur och teknologi).

 

Har du något exempel på framgångsföretag? 

Det finns massor – vart ska jag börja? Inom medtech har AMRA under flera år uppmärksammats med sin lösning för precisionsmedicin som utmanar den gamla standarden kring BMI. S2Medical har uppmärksammats för sin lösning kring konstgjord hud, och Lincocare för sina artificiella hornhinnor. 

Under våren 2020 tilldelades PU Sensor och Celluminova 3,4 respektive 4,3 miljoner kronor för sina arbeten kopplat till riskbedömning av trycksår samt detektion av cancerstamceller. Regionen gör för närvarande en stor satsning på en innovaitonsmiljö inom medtech.

 

Inom energiområdet har Epishine uppmärksammats för sina organiska solceller som både kan använda ljus från inomhus-belysning och från solen för att omvandla den till elektricitet. Boalget tog i början av året in en investering på 30 miljoner kronor i riskkapital för att accelerera produktutveckling och försäljning. 

Sprunget ur forskningen vid Campus Norrköping har en ny och banbrytande energilagringsteknik utvecklats där batterier trycks av restmaterial från skogen. De första elektroderna har nu producerats industriellt i en tryckpress för elektronik i Ebbepark, en del i Linköping Science Park. Framöver ska träbatterierna testas i Ebbepark där de ska lagra energi från solcellerna på taken och distribuera den till elbilsladdarna i parkeringsgaragen i området. Regionen har en stark Cleantech-bransch med bl a Tekniska Verken, Linköpings energibolag och Eco-Industrial Park på Händelö i Norrköping.

 

Kuriosa

Förra året tilldelades Östergötland sitt tredje Vinnväxt-initiativ, Agtech2030. 

Regionen har en stark jordbrukssektor, och kombinerat med ett starkt ICT-kluster, så skapas förutsättningar för att sätta nya banbrytande innovationer på marknaden för framtidens livsmedelsförsörjning och digitaliserade jordbruk. Två av bolagen som lyckats med stora genombrott är Skira och Agriopt. 

 

Skira utvecklar en plattform där lantbrukare kan köpa och sälja spannmål, där målet är att skapa en ökad transparens och trygghet för lantbrukaren. Med hjälp av Skira kan de sedan analysera data för att bättre planera sina spannmålsaffärer. Skira är ett av LEAD-bolagen som de senaste åren vunnit flera priser, bland annat i regionsfinalen av DI Digital Startup Tour och regionalfinalen av SKAPA-priset. 

 

Agriopt utvecklar en digital assistent för att bedriva en hållbar och effektiv växtodling genom skräddarsydd AI som kombinerar insikter i data med lantbrukarnas egna erfarenheter.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem