Bostadsläget med Robert Andersson!

Att låna stora pengar för att köpa bostäder har i många år, nästan betraktats som något riskfritt, det har till och med varit extremt lönsamt. Mellan 2009 och 2017 så fördubblades lägenhetspriserna i Sverige (HOXFLATSWE). En fördubbling på så få år är en sällan skådad utveckling, speciellt med tanke på att den genomsnittliga disponibla inkomsten “bara” har ökat med 26 procent under samma tidsperiod. Men sedan hände något. 

 

Under hösten 2017 så sprack myten om att bostadsmarknaden aldrig kan gå ner. Bostadsmarknaden föll med drygt 10 procent i hela Sverige, trots det inte alltför stora fallet så gav det stora effekter på bostadsbyggande, för att inte nämna hur tufft bostadsutvecklare plötsligt fick det. Oscar Properties förändrade en vinst om 391 miljoner kronor 2016 till en plötslig förlust om 493 miljoner kronor 2018. Så trots det inte allt för stora fallet så gav det betydande effekter på ekonomin.  

 

2018 blev generellt ett ganska lugnt år på bostadmarknaden då priserna gick sidledes och det mycket starka säsongsmönstret på marknaden var ovanligt svagt. Normalt sätt är marknaden mycket stark under de första månaderna på året och är relativt svag under våren. Under det senaste året så har skillnaderna mellan höst och vår-marknaden varit mycket mindre och priserna har i helheten rört sig mycket lite även under första kvartalet av 2019. Priserna har rört sig på liknande sätt över alla boendetyper och i de flesta städerna men med störst oro bland de dyraste objekten, framförallt i Stockholm. Av storstadsområdena så är det Malmö som har gått starkast med en uppgång om 4,3 procent de senaste 12 månaderna. Baserat på ännu mer detaljrik data från Svensk Mäklarstatistik så kan man utläsa att Östermalm har en negativ utveckling under det gånga året medan exemplvis Faluns bopriser är uppe på ATH-nivåer. 

 

Hur ser det ut framöver då? 

Största värdedrivarna för högre bopriser är vanligtvis; 

1. En högre genomsnittlig disponibel inkomst som drivs av både löneökningar samt lägre arbetslöshet. 

2. Lägre räntor också en stor faktor för stigande bostadspriser. Sjunkande ränta innebär att hushåll kan lägga en större andel av sammanlagd boendeutbetalning på kontantinsats och amorteringar istället för att försvinna bort på räntor. Med mer pengar till insats och amortering kan man ha råd med ett högre pris, på så vis har priserna drivits upp under många år tillsammans med de sjunkande räntorna. I dagens läge är det få som tror att räntorna kommer att sjunka än mer, det kan vara en orsak till den nu relativt stillastående marknaden, och ska räntan upp betydligt så är det troligt att bopriserna tar en sväng söderut. 

 

En ljusning i horisonten kan dock siktas. Även om räntorna ligger på en extremt låg nivå så ser bankerna till att vi inte får belåna oss till belopp som vi skulle klara (givet detta ränteläge), detta stöttas även av finansinspektionens åtstramningar kring amortering i syfte att behålla bostadspriserna på inte alltför höga nivåer. Räntan tror jag dock fortsatt står i fokus och skulle det visa sig att nollränta är något som vi har att förvänta oss de närmaste 20 åren så tror jag på ”snällare kalkyler från bankerna” vilket ger privatpersonerna en högre köpkraft och därigenom stigande priser.  

 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem