Aktierna som blir vinnare – på räntesänkningar

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

SEB skriver idag i sin senaste ”investment outlook” att aktier har mer att ge och att bolagsvinsterna stiger både i år och nästa år. Banken går även igenom aktier man tror kommer gynnas av en kommande räntesänkningsperiod.

SEB skriver idag i den senaste Investment Outlook-rapport att banken inte tror på någon recession för världsekonomin. Istället tror man att den återgår till sitt historiska tillväxtspår redan i år och även under 2025.

”Sammantaget räknar vi med en global tillväxt på 3 procent i år och något högre 2025, med förbehållet (och förhoppningen) att de geopolitiska oroshärdarna inte får ökad spridning”, skriver SEB i rapporten.

SEB tror samtidigt att inflationen kommer att ge vika och att centralbankerna börjar sänka styrräntorna.

Ökade bolagsvinster – bredare uppgång

Sett till bolagsvinsterna spår banken att de ökar både under både 2024 och 2025. Man ser också räntebärande placeringar medföra en positiv avkastning.

“Vi förväntar oss fortsatt positiv avkastning från både aktier och räntor samt att trenden mot en bredare uppgång består”, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer på SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.

Övervikt i aktier

SEB skriver även att man föredrar en övervikt i aktier snarare än i räntor i nuläget.

“I våra modellportföljer har vi fortsatt en moderat övervikt mot aktier. I de portföljer som inkluderar alternativa investeringar underviktar vi dessa till förmån för räntebärande placeringar. Står vi inför en period med fortsatt stigande riskaptit medför det att dessa portföljer bör kunna skapa överavkastning relativt våra jämförelseindex”, skriver banken.

Vinnaraktier på en räntesänkning

SEB går även igenom aktier som kan tänkas gynnas av sänkta räntor.

”Aktier som kan gynnas mest i en värld med fortsatt fallande inflation och sänkta styrräntor är troligen några av de bolag som var förlorarna under styrräntehöjningsfasen”, skriver banken.

Exempel på aktier som tog en del stryk skriver SEB vara bolag med hög skuldsättning eller med försäljning av varor och tjänster i räntekänsliga slutmarknader, bland annat fastighetsbolag.

Även aktier i bolag med bra långsiktiga tillväxtutsikter och en hög värdering var bland förlorarna när avkastningskrav reviderades.

”De bolag utanför fastighetssektorn som har en hög skuldsättning i relation till sitt aktievärde är omsorgsbolaget Humana, bygg och fastighetsutvecklare JM och Peab. Även Storskogen, Stillfront och Electrolux ligger i toppen. Alla dessa bolag kan gynnas av lägre styrräntor”, skriver banken.

LÄS OCKSÅ: 10 favoritaktier: ”God chans”

MISSA INTE: Förvaltarna: Aktierna att köpa nu

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem