Unga Aktiesparare har sedan slutet av 90-talet förvaltat en aktieportfölj efter våra egna fem gyllene regler. Portföljens medel får placeras i noterade akter på Stockholmsbörsen, First North samt Nasdag OMX Nordic Large Cap. Inget innehav får stå för mer än 15 % av portföljens totala storlek. Förvaltningen rapporteras löpande till förbundsstyrelsen och årligen till kongressen.

Förvaltningsutskottet

Portföljen förvaltas idag av ett placeringsutskott som är tillsatt av förbundsstyrelsen. Placeringsutskottet håller kontinuerliga möten för att utvärdera nya aktiecase och följa upp på den befintliga portföljen. Ambitionen är att generera en långsiktig god avkastning till rimlig risk, detta görs genom aktiv aktieförvaltning. Är du intresserad av att engagerad dig i UA Asset Management så kan du alltid skicka in en spontanansökan till info@ungaaktiesparare.se.

Unga Aktiesparares 5 gyllene reger:

  1. Förstå vad du köper
  2. Spara långsiktigt
  3. Spara regelbundet
  4. Sprid riskerna
  5. Håll dig informerad