Karriär

Unga Aktiesparare är en arbetsplats som präglas av engagemang, kreativitet och framåtanda. Vill du vara med? Denna sidan innehåller lediga tjänster, jobb erbjudanden samt karriär främjande material.

Praktik

Vill du praktisera hos oss? Mejla cv och personligt brev till info@ungaaktiesparare.se


Spontanansökan

Vi är alltid intresserade av engagerade, sympatiska och klipska personer. Maila din spontanansökan till info@ungaaktiesparare.se


Lediga tjänster

Tjänst: Teamledare för Ung Privatekonomi (sista ansökingsdag 2017-12-03)
Läs mer och ansök här

 

Tjänst: Vice Regionchef i Nord (sista ansökningsdag 2017-12-13)

Brinner du lite extra för UA?
Nu söker vi en ny vice regionchef i Nord. Vi söker dig som vill bli engagerad inom UA och ta nästa steg inom organisationen och få ett mer övergripande ansvar över regionen. Du kommer även jobba tillsamman med övriga regionchefer i landet och tillsammans med kansliet ta fram riktlinjer och projekt för att utveckla våran verksamhet.

Ansökan mejlas: hej@ungaaktiesparare.se (senast 2017-12-13) Bifoga CV + personligt brev
Frågor? regionnord@ungaaktiesparare.se eller 08-30 00 35

 

Tjänst: Vice Regionchef i Syd (sista ansökningsdag 2017-12-20)

Brinner du lite extra för UA?
Nu söker vi en ny vice regionchef i Syd. Vi söker dig som vill bli engagerad inom UA och ta nästa steg inom organisationen och få ett mer övergripande ansvar över regionen. Du kommer även jobba tillsamman med övriga regionchefer i landet och tillsammans med kansliet ta fram riktlinjer och projekt för att utveckla våran verksamhet.

Ansökan mejlas: hej@ungaaktiesparare.se (senast 2017-12-20) Bifoga CV + personligt brev
Frågor? regionsyd@ungaaktiesparare.se eller 08-30 00 35

 

 

Rollbeskrivning regionchef

Lokalt
-Ansvara för att verksamheten i regionens lokalavdelningar fungerar tillfredsställande och att det finns en välfungerande styrelse i varje lokalavdelning.
-Stötta lokalavdelningar med kunskap och arbetssätt med målet att varje lokalavdelning ska ordna minst 3 aktiviteter per termin.
-Stötta, vägleda och diskutera med lokalavdelningarna för att förbundets rådande mål nås.
-Ansvara för att regionens budget hålls.
-Vid behov hålla intervjuer då rekrytering av nya lokala styrelseposter behöver fyllas.
-Har mandat att rapportera till kansliet om en styrelsemedlem missköter sig grovt för hjälp att hantera ärendet.

Regionalt
-Ska ordna en regionträff per år för hela regionen.
-16.000kr per år att deponera inom regionen.
-Möjlighet att söka regional sponsring till regionkassan.
-Få inbjudan till Aktiespararnas regionträffar.

Centralt
-Verka som länk mellan lokalavdelningar och verksamhetsansvarig.
-Vara verksamhetsansvarig behjälplig vid behov inför planering av centrala evenemang såsom kongress, regionkonferenser m.m.
-I samråd med regionchefsamordnare och verksamhetsansvarig starta nya lokalavdelningar, och i förekommande fall lägga ner icke fungerande lokalavdelningar
-Arbeta för att lokalavdelningar skickar in originaldokument såsom årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse efter varje ordinarie årsmöte
-Få löpande uppdateringar av anmälnings status inför event.
-Ansvara för att ge en bra överlämning till efterträdare, ett möte vid överlämning. Vid mötet medverkar verksamhetsansvarig.
-Ansvara för regionmejlen.