Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter som har röstats in i styrelsen av Unga Aktiesparares högst beslutade organ kongressen. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta förvaltningsorgan och ansvarar för strategisk inriktning, övergripande mål samt uppföljning av dessa. Med andra ord ska förbundsstyrelsen verka för att förbundet långsiktigt ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Rent praktiskt ansvarar man för rekrytering av VD (som i sin tur rekryterar kansli) samt att årligen lägga huvuddragen genom att godkänna den budgeten som VD lägger fram.

 

Ordförande

Johan Janson
Telefon: 073-744 60 87

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

 

 

 

Förste Vide Ordförande

Daniel Gustafsson

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

 

 

 

 

Andre Vice Ordförande

Annelie Näs

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

 

 

 

Ledamot

Hannes Hermansson
 

 

 

 

Ledamot

Mikaela Idermark
 

 

 

 

Ledamot

Love Josefsson
 

 

 

 

Ledamot

Patrick Thomenius
 

 

 

 

Ledamot

Alexander Gustafsson
 

 

 

 

Ledamot

Olivia Stenfelt

 

 

 

 

Valberedningen

Valberedningen utses av årskongressen och har till uppgift att till nästa årskongress föreslå kandidater till förbundsstyrelsen. 

Arbetet i valberedningen är som intensivast från november och fram till kongressen. Utifrån bland annat intervjuer med befintliga styrelseledamöter bedömer vi vilka kompetenser och sammansättning förbundsstyrelsen behöver. Målsättningen är en kvalificerad och styrelse som fungerar väl över tid med god kontinuitet. Vi marknadsför att vara engagerad i förbundsstyrelsen - ju fler ansökningar vi får in desto bättre kan vi tillgodose de behov som organisationen har av en styrelse med kunskaper från många olika områden. Vi intervjuar de som har sökt och har löpande diskussioner inom valberedningen och lämnar därefter ett förslag till kongressen. Förslaget går ut tillsammans med övriga kongresshandlingar så att ombuden har möjlighet att titta på förslaget innan kongressen äger rum.

 

Valberedningens Ordförande

Malin Haag
valberedning@ungaaktiesparare.se

 

 

 

Valberedningens Suppleant

Johanna Petersson
valberedning@ungaaktiesparare.se