X
När du anmäler dig till en aktivitet så fyller du i dina personuppgifter, samt medlemsnummer och e-post. Det här behöver vi för att kunna skicka dig som deltagare information inför aktiviteten. Men också för att återkoppla om det är något material som ska skickas ut efter aktiviteten. Du kan även under en två månaders-period få tips på e-post om en fortsättning eller liknande aktivitet publiceras.

Dina uppgifter tas bort ur våra register 2 månader efter att aktiviteten passerat.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen består av nio ledamöter som har röstats in i styrelsen av Unga Aktiesparares högst beslutade organ kongressen. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta förvaltningsorgan och ansvarar för strategisk inriktning, övergripande mål samt uppföljning av dessa. Med andra ord ska förbundsstyrelsen verka för att förbundet långsiktigt ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Rent praktiskt ansvarar man för rekrytering av VD (som i sin tur rekryterar kansli) samt att årligen lägga huvuddragen genom att godkänna den budgeten som VD lägger fram.

 

Ordförande

Philip Scholtzé

Telefon: 070-8464349

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Vice ordförande

Alexander Gustafsson

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Andre vice ordförande

Nicolas Kortesluoma

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Ledamot

Jonas Eriksson

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Ledamot

Caroline Lidman

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Ledamot

Dan Lainio

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Ledamot

Zino Engdalen Ricciuti

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

Ledamot

Malin Nyhrén

forbundsstyrelsen@ungaaktiesparare.se

 

Valberedningen

Valberedningen utses av årskongressen och har till uppgift att till nästa årskongress föreslå kandidater till förbundsstyrelsen. 

Arbetet i valberedningen är som intensivast från november och fram till kongressen. Utifrån bland annat intervjuer med befintliga styrelseledamöter bedömer vi vilka kompetenser och sammansättning förbundsstyrelsen behöver. Målsättningen är en kvalificerad och styrelse som fungerar väl över tid med god kontinuitet. Vi marknadsför att vara engagerad i förbundsstyrelsen - ju fler ansökningar vi får in desto bättre kan vi tillgodose de behov som organisationen har av en styrelse med kunskaper från många olika områden. Vi intervjuar de som har sökt och har löpande diskussioner inom valberedningen och lämnar därefter ett förslag till kongressen. Förslaget går ut tillsammans med övriga kongresshandlingar så att ombuden har möjlighet att titta på förslaget innan kongressen äger rum.

 

Valberedningens

ordförande

Henri Sylvesten
valberedningen@ungaaktiesparare.se

Valberedningen

vice ordförande

Hannes Hermansson

valberedningen@ungaaktiesparare.se

Valberedningen

Region öst

Anna Lindholm Widström

Valberedningen

Region öst

Victor Hansen

Valberedningen

Region väst

Timothy Gullberg

Valberedningen

Region väst

Sofia Holmquist

Valberedningen

Region syd

Ludvig Sjöberg

Valberedningen

Region syd

Jonathan Andersson

Valberedningen

Region nord

Hannes Högmark

Valberedningen

Region nord

Oscar Miras Olsson

Valberedningen

Region mitt

Erik Dahlen

Valberedningen

Region mitt

Kristoffer Lindblom