Unga Aktiesparares arbete för att belysa vikten av privatekonomi, sparande och aktier på skolor i Sverige

Unga Aktiesparares Gymnasieprofil

Från och med höstterminen 2021 finns det möjligheten för gymnasieungdomar att välja en skola med Unga Aktiesparares gymnasieprofil, vilket vi är väldigt stolta över. Även om det ännu är en nytillkommen valmöjlighet så ser vi en stor fördel i att kunna erbjuda gymnasieelever den ekonomiska kunskap som krävs för att känna ekonomisk trygghet.

I dagsläget finns gymnasieprofilen representerad på gymnasieskolor i bland annat Stockholm, Göteborg, Östersund och Söderköping.

Läs mer om gymnasieprofilen här

För mer information
Kontakta: Projektledare Emma Hedman
Mail: emma.hedman@ungaaktiesparare.se

Ung Privatekonomi – Föreläsningsbesök

Ung Privatekonomi är Sverige största oberoende utbildningsprojekt inom privatekonomi och sparande och har utbildat över 300 000 ungdomar med konceptet unga möte unga.

Vi vill att alla elever oavsett familj, uppväxt, bostadsområde, årskurs eller programinriktning ska få möjlighet till ett tryggare och friare liv med fler möjligheter. Vår vision är att alla elever ska få kunskap om privatekonomi och vi har som mål ge så många unga som möjligt rätt verktyg och stärka deras ekonomiskt självförtroende för att klara vuxenlivet.

Ung Privatekonomi inspirerar och utbildar varje termin tiotusentals ungdomar på hundratals gymnasieskolor runt om i Sverige. Läs mer och boka in ett föreläsningsbesök genom att gå in på denna hemsida.

För mer information
Hemsida: www.ungprivatekonomi.se 
Kontakta: Verksamhetschef Herman Strandh
Mail: herman.strandh@ungprivatekonomi.se  
Telefon: 0730629513