Vilka rättigheter har jag?

Som medlem har du möjlighet att få samlad information om de personuppgifter UA besitter om dig och få de rättade om de är felaktiga. Du har även rätt att begära begränsad behandling av personuppgifter, återkalla samtycke eller få uppgifter raderade. Om du vill åberopa en rättighet ska ett meddelande skickas till info@ungaaktiesparare.se samt uppge vilken rättighet som åberopas och medlemsnummer eller mailadress som medlemskapet är/har varit registrerat på.