Vad är Stock Magazine?

Stock Magazine är vår populära medlemstidning som utkommer 4 gånger per år. Denna tidning är fylld av aktiekunskap och reportage från intressanta personer och företag. Du som medlem kan läsa tidningen fysiskt eller digitalt, beroende på vilket medlemskap du har. Som medlem i UA har du även tillgång till tidningen Aktiespararen digitalt.