Kan någon mer komma i kontakt med mina personuppgifter?

Ja. Personuppgifter kan överföras till postleverantörer, IT-tjänsteleverantörer och betaltjänstleverantörer för att kunna fullgöra avtalet med medlemmar. Personal och förtroendevalda (styrelsen) inom Unga Aktiesparare kan även komma i kontakt med uppgifterna. Eftersom UA delar medlemssystem med Aktiespararna finns chans att personal samt förtroendevalda hos dem kommer i kontakt med personuppgifterna. Unga Aktiesparare säljer aldrig personuppgifter till tredje part eller överför de till annat land.