Hur länge lagrar Unga Aktiesparare mina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet, det vill säga så länge du är medlem i Unga Aktiesparare. Vi har dock en bokföringsskyldighet som innebär i vissa fall att personuppgifter kan lagras i 7 år. Information som hanteras i samband med aktiviteter lagras som längst två (2) månader efter avslutad aktivitet. Bilder i sociala medier lagras tills samtycke återkallas.