Hur länge gäller ett medlemskap?

Ditt medlemskap varar i ett år. När medlemskapet börjar löpa ut får du ett erbjudande om att förlänga medlemskapet ett år till. Om du inte väljer att förlänga medlemskapet så löper ditt medlemskap ut automatiskt per ditt utträdesdatum.