Engagera dig

Ta chansen att utöka ditt nätverk, utvecklas och få nya erfarenheter!

Vad är Unga Aktiesparare?

Unga Aktiesparare (UA) är sveriges största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år. Vi utbildar våra medlemmar genom den lokala verksamheten som är spridd över hela landet, fördelat på fem regioner och cirka 50 lokalavdelningar, från Luleå i norr till Malmö i söder. Alla lokalavdelningar drivs av ideellt engagerande ungdomar.

Varför ska jag engagera mig?

Att engagera sig i Unga Aktiesparare är bland det roligaste du kan göra, det kommer med ägandeskap, kreaktivitet och nya möjligheter. Du kommer utvecklas, skapa nya kontakter och få kunskap som både kommer berika din personliga utveckling och ditt CV. Att engagera sig inom Unga Aktiesparare ger inte bara möjligheten att själv kunna lära sig om sparande men även att få lära ut, ha kontakt med näringslivet och delta på centrala event som årskongress, kickoff och andra events. Läs mer nedan om hur Günther Mårder, vd på Företagarna, har engagerat sig och vad det betytt för honom!

Hur kan jag engagera mig i förbundet?

Unga Aktiesparare drivs av ideella medlemmar. Det finns flera olika roller inom förbundet.

Styrelse

Varje lokalavdelning har en styrelse som planerar och gör event. Arbetsuppgifter kan vara till exempel marknadsföring, sponsring eller eventplanering. En styrelse består av ledamöter och en ordförande där du lär dig styrelsearbete som dagordningar, årsmöten eller att vara sekreterare. 

Regionchef

Det finns även regionchefer inom Unga Aktiesparares fem regioner. En regionchef finns som stöd för lokalavdelningarna och är en kanal mellan kansliet och lokalavdelningarna. Regionchefer anordnar regionträffar och hjälper till vid behov. 

Förbundsstyrelse

Unga Aktiesparares har en förbundsstyrelse som är styrelsen för hela organisationen. Förbundsstyrelsen består av ledamöter som har röstats in i styrelsen av Unga Aktiesparares högst beslutade organ kongressen. Förbundsstyrelsen är förbundets högsta förvaltningsorgan och ansvarar för strategisk inriktning, övergripande mål samt uppföljning av dessa. Med andra ord ska förbundsstyrelsen verka för att förbundet långsiktigt ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Rent praktiskt ansvarar man för rekrytering av VD (som i sin tur rekryterar kansli) samt att årligen lägga huvuddragen genom att godkänna den budgeten som VD lägger fram.

Valberedning

Valberedningen är de som väljer vilka som ska vara med i förbundsstyrelsen. De har intervjuer med kandidater och sittande ledamöter.  

Det finns även andra sätt att vara aktiv inom Unga Aktiesparare, som att skriva till medlemstidningen Stock Magazine. Du kan skriva intervjuer, artiklar eller analyser till tidningen. Kontakta Unga Aktiesparares chefredaktör om du är intresserad. 

Hur går jag tillväga för att engagera mig?

Kontakta din lokalavdelning om du är intresserad av att engagera dig i en styrelse eller om du är nyfiken på att veta mer. Gå på en aktivitet som din lokalavdelning anordnar och prata med de som anordnar aktiviteten som sitter i dagens styrelse. Vi är alltid taggade på att prata om hur det är att engagera sig i UA och kom ihåg - det finns inga dumma frågor!

För att arbeta på kansliet eller vara med i förbundsstyrelsen läggs rekryteringar upp på karriärsidan.

Aktiva berättar om sitt engagemang

Foto: Oskar Omne

Günther Mårder

Günther Mårder är vd på Företagarna och tidigare förbundsordförande för Unga Aktiesparare. Günther var medlem i UA mellan 1996 och 2008.

Vad lärde du dig genom UA?

Genom UA fick jag träning i ledarskap och personalledning, lärde mig projektledning, fick djupa sakkunskaper inom värdepappersområdet, byggde min retoriska färdighet och fick fantastiska vänner för livet.

Har UA bidragit positivt till din karriär?

Tveklöst! Det har varit rena rama karriärstrampolinen som gjort att jag fått ”hoppa över flera vanliga steg i karriärstrappan”. Erfarenheterna och kontakterna från UA har banat vägen till både jobb och olika uppdrag. UA-meriten har ofta uppfattats som ett stort värde i samband med rekryteringar.

Läs hela intervjun med Günther Mårder här