Vinnare på räntesjuk börs

Det finns en särskild typ av bolag som trivs bättre när räntan tickar uppåt. Sektorexperten Robert Andersson går igenom läget bland storbankerna.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2022

Vindarna blåser fortsatt tätt på Stockholmsbörsen och den nyligen avslutade rapportperioden var ett riktigt svårnavigerat minfält med flertalet stora rapportsmällar på nedsidan samtidigt som det mestadels var försiktiga uppgångar för de bolag som överraskade positivt. På aggregerad nivå kom de nordiska börsbolagen i snitt in något över förväntningarna sett till både omsättning och vinst. Det ska dock sägas att många av de förväntningar som bakas in i ”analytikernas genomsnitt” är gamla förväntningar som inte har uppdaterats i samband med de senaste bolagshändelserna. Det här har historiskt lett fram till att börsen brukar slå ”analytikernas förväntningar”. Fenomenet kan låta märkligt, men är också anledningen till den ibland så stora differensen mellan reaktionen på rapporten och att slå sina estimat. 

Det finns dock en grupp av bolag som genomgående presenterade urstarka Q3-rapporter och som gemensamt belönats med en tydlig börsuppgång. Det handlar naturligtvis om storbankerna. Bland de svenska storbankerna räknar jag in: SEB, Swedbank, Handelsbanken och även den nu för tiden finländska banken Nordea. Aktierna har trots det senaste årets framgångar gått svagt på börsen i ett litet längre perspektiv. 

På fem års sikt är SEB bäst i klassen med sin 13-procentiga avkastning. Det är dock svagare än Stockholmbörsens breda OMXSPI-index som har stigit 27 procent. Att endast kika på aktiekurserna när det kommer till storbankerna är dock att förbise den största källan till avkastning – utdelning. Inkluderas den återinvesterade utdelningen har SEB genererat 51 procent i avkastning till sina aktieägare i jämförelse med Stockholmsbörsens OMXSGI som levererat 47 procent på fem år. Bankernas stabila vinster och aktieägarvänliga utdelningar är något som gjort aktierna populära nu när räntan stiger och aktiemarknaderna skakar. 

Räntan är en nyckelfaktor

Att börsen har varit mycket känslig för förändringar i räntenivåer är knappast en nyhet för någon aktientresserad. I en investeringskalkyl med 3 procents långsiktig tillväxt förändrar en riskfri ränteuppgång från 0 procent till 2 procent den befogade aktiekursen med –40 procent. Därav är årets börsnedgång varken orimlig eller omotiverad. 

Som en unik bransch är bankerna dock vinnare på det uppkomna läget. För att förstå varför krävs en kort förklaring av branschens intjäningsmodell. Storbanker tjänar pengar främst på två olika vis, räntenetto och provisionsnetto.

Provisionsnettot summerar bland annat bankens intjäning från aktie- och fondsparande. Detta kan variera en hel del mellan kvartalen och missgynnas generellt när börsen faller. Räntenettot är däremot vad som har utvecklats väl. Räntenettot summerar dels bankens utlåningsverksamhet, där banken lånar upp pengar till en given ränta och sedan skickar dessa pengar vidare (exempelvis i form av ett bolån) till dess kunder med ett visst påslag. Under 2022 har bankens upplåningskostnader ökat i ungefär samma takt som kundernas räntor. Det innebär att intjäningen ligger ungefär på samma nivåer. 

Den andra delen av räntenettot är inlåningsverksamheten och den har gjort storbankerna till stora vinnare under 2022. Inlåningsverksamheten rör de pengar som finns på exempelvis sparkonton och lönekonton. Banken använder pengarna till exempelvis deras bolån eller sätter in pengarna på ett konto hos Riksbanken. Banken erhåller då ränta på pengarna och om räntan som banken håller är högre än vad de betalar ut till kunden tjänar banken pengar. 

Under många år har bankernas ränta varit negativ i inlåningsverksamheten samtidigt som kunderna inte har haft negativ ränta på sina konton. Men när räntorna nu stigit kraftigt kan de börja tjäna pengar på inlåningsverksamheten igen vilket stärker bankernas intjäning. 

På en svajig Stockholmsbörs med räntesjuka har alltså de klassiska storbankerna varit trevliga aktier att äga under 2022. Att aktierna dessutom kommer med en fin utdelningskupong är en bonus. Vad som kommer gå bäst in i kommande börsår återstår att se. Men ränteutvecklingen kommer troligen att visa vägen.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem