Robert Andersson är börsanalytiker på Aktiespararna och tidigare utbildningsansvarig på Unga Aktiesparare.

Viktigt att välja rätt

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2023

På börsen kan det ibland vara svårt att känna i vilken riktning förändringens vind blåser. I det senaste numret formulerade jag en oro över börsens mycket snabba uppgång under årets inledning samtidigt som räntorna steg och inflationsutfallen fortsatte överraska på ovansidan. Jag visste inte då vad som väntade i form av bankoro med anledning av Silicon Valley Banks kollaps. Börserna vände dock ned och räntorna likaså.

Bankoron i Europa verkar i dag närmast överblåst vid en första anblick. Nyckeln är det snabba statliga ingripandet denna gång. När det kommer till de nordiska bankerna har statliga ingripanden inte behövt komma på tal. Bankerna är mycket välkapitaliserade, vilket har förstärkts av utdelningsbegränsningarna i och med covid-pandemin. Det har lett till att oron minskat och aktiekurserna stigit.

Vad som däremot återstår är de lägre räntorna. Den 28 februari i år noterade den svenska 10-åriga statsobligationen en ränta om 2,67 procent. Det var den högsta nivån på tolv år. När bankkrisen kom föll räntorna ned. Även om de har stigit lite försiktigt den senaste tiden så noteras de i skrivande stund i mitten av april till 2,32 procent.

Skillnaden är stor – särskilt för de högt skuldsatta bolagen. Om marknaden får rätt är räntetoppen nu mycket nära. I USA väntas den nås redan i maj. I Sverige spår KI (Konjunkturinstitutet) att räntan kommer mer än halveras från toppen som väntas notera 3,75 procent (i skrivande stund 3 procent), till 1,75 procent i slutet av nästkommande år. Allt detta är bra för aktiemarknaden.

När aktiemarknaden börjar skriva av ränteoron bör fokus flyttas från makro till bolagsnyheter. Det innebär att rapportsäsongerna kan komma att bli väldig viktiga. Under de senaste årens mycket makrostyrda börs har upplevelsen varit att många aktier handlats i klump och att kurserna i mångt och mycket har drivits av sektorrotationer kopplade till makrohändelser. Om ovanstående resonemang blir korrekt kommer det enskilda bolagets utveckling bli mer avgörande för kursutvecklingen framöver och det klassiska citatet om att ”stockpicking blir viktigare” blir sant.

LÄS MER: Aktieanalytiker – och UA-sekretare

Var uppmärksam

I “stockpickingdjungeln” ska investerare också påminnas om en viktig riskfaktor i aktuellt läge: Valutarisken. Att valutan generellt stärks med en högre ränta är vida känt. Lika känt är att USA normalt går först i en räntehöjnings- och sänkningscykel. Det är även känt att när det stormar på de finansiella marknaderna flyr många investerare till de största valutorna där den amerikanska dollarn är en given uppfattad trygg zon.

Omvärldsförändringarna har med andra ord gynnat den amerikanska dollarn mycket i jämförelse med kronan de senaste åren. Det har inneburit en kraftigt försvagad krona. Det har konsumenten märkt när denne åkt utomlands, men det är även en av de främsta anledningarna till att den svenska inflationen är bland den högsta i världen.

På börsen, där vi har mängder av exporterande bolag, har tongångarna inte varit lika dystra. Det har under de senaste åren varit ganska enkelt att presentera uppblåsta siffror när inflationen varit hög och det därför varit enkelt att höja priserna. De exporterande bolagen har också haft stora valutakursvinster som ytterligare draghjälp.

Men när vi nu når räntetoppen i USA, samtidigt som vi har en bit kvar i Sverige och när räntorna snart förväntas sänkas på andra sidan Atlanten, tror undertecknad på en viss revansch för kronan. Det kan innebära tuffare tider för de exporterande verkstadsbolagen.   

Det är en sannerligen svårnavigerad börs därute för tillfället. Men investerare som köper kvalitativa bolag på rimliga värderingar, med hänsyn till kortsiktiga valutaeffekter, kommer att bli belönade över tid.

MISSA INTE: Instagramoffensiv ledde till Idas börsöppning

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem