Foto: Unsplash.

Värdera aktier med p/e- och p/s-tal

När jag började investera i aktier trodde jag att det behövdes invecklade strategier och expertkunskap för att lyckas. Att värdera vilka investeringar som var bra kändes svårt och komplicerat. Jag hade läst ett citat från Warren Buffett: ”Risk comes from not knowing what you´re doing”.

Denna artikel framgår ursprungligen på Ung Privatekonomis webbplats.

P/E

P/E står för price/earnings eller pris/vinst och är ett mått för att uppskatta en akties värde genom att jämföra aktiepriset med vinsten per aktie. Det visar hur mycket vi kan betala för en aktie i förhållande till potentiella vinstmöjligheter. Ett högt p/e-tal kan indikera att bolaget är övervärderat eller att marknaden tror på höga framtida vinster.

Ett lågt p/e-tal kan i stället tyda på undervärdering eller låga förväntningar på framtida vinster. För att använda p/e talet som investeringsstrategi, bör man jämföra det med konkurrenterna i samma bransch.

Exempelvis: Priset för en aktie= 100 kr, vinsten per aktie= 20 kr. Alltså är p/e= 5, det kommer ta 5 år för bolaget (med dagens vinstnivå) att tjäna in summan som aktien handlas till i nuläget.

LÄS OCKSÅ: Hitta börsens guldkorn

P/S

P/S står för price/sales eller pris/försäljning och visar förhållandet mellan aktiens pris och bolagets försäljning per aktie. Ett högt p/s-tal indikerar höga förväntningar från investerare, medan ett lågt p/s-tal indikerar lägre förväntningar. Ett högt p/s-tal kan bero på höga värderingar eller höga förväntningar på bolagets framtida omsättning, medan ett lågt p/s-tal kan indikera låga värderingar eller minskande omsättning.

Exempelvis: Om ett bolag har ett marknadsvärde på 1 miljon kronor och en total försäljning på 700 000kr är p/s talet cirka. 1,43. Om detta ligger över snittet för bolagets konkurrenter i samma bransch tyder detta på att marknaden värderar detta bolag högre än konkurrenterna.

Vi kan använda p/s-talet som en indikation på köp- och säljlägen. Ett högt p/s-tal kan vara ett bra säljläge då förväntningarna är höga, men det kan också tyda på förtroende från marknaden på grund av god historisk lönsamhet och kan därför vara en aktie värd att behålla. Om du som investerare inte tror på bolagets framtida lönsamhet kan höga p/s tal utgöra ett bra säljtillfälle. Medan en lika bra investeringsstrategi kan vara att behålla eller öka investeringen i bolaget om bolaget visat på bra historisk lönsamhet.

MISSA INTE: Bästa aktierna att köpa: “Alla kan bli rika”

Avslutningsvis:

Nu har vi lärt oss att värdera aktieinvesteringar med p/e och p/s tal. De stora svenska investeringsplattformarna som Nordnet och Avanza listar ofta dessa siffror på aktiens översiktssida. Du kan också läsa mer om EPS för att förstå bolags lönsamhet.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem