Var en realistisk optimist

Disciplin, planering, nyfikenhet och ett ständigt öppet sinne. Det är några viktiga faktorer för att lyckas som investerare, anser Cristofer Andersson och Erik Sprinchorn.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2022

Som ung har du än mer tid på din sida än dinosaurier som vi, Sprinchorn och Andersson. Vad du tror om framtiden definierar din vardag här och nu. Din framtidstro sätter också ditt mindset för kommande år och decennier. Vi ser oss båda som optimister, om världen, bolagens utveckling och ekonomin i dess helhet. Emellertid försöker vi vara noga med att inte bli naiva. Eller giriga. Att ha en naiv optimism är mer ofta än sällan skadligt och kan, i värsta fall, vara förödande. En sund optimism handlar mycket om hur vi förhåller oss till saker, framför allt när något går dåligt. Till det kan vi lägga ett disciplinerat beteende. Slå samman dessa och vi är övertygade om att du kommer ha en bra startposition på din framtida investerarresa.  

Att ha en optimistisk syn och tro är viktigt och bra, men risken är att den blir orealistisk. Historien har gång på gång visat hur girighet och en verklighetsfrämmande tro på framtiden har resulterat i raka motsatsen med allt från företagskonkurser till personliga dito. Vi vill exemplifiera med två svenska personer, Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson och Ivar Kreuger, mannen bakom Kreugerkoncernen som var bland de största inom produktion och distribution för tändstickor under tidigt 1900-tal.  

När Lennart var 13 år, det vill säga 1929, inträffade den amerikanska börskraschen. En allmän depression följde, vilket bland annat orsakade den kända Kreugerkraschen 1932. Under den här tiden hade Lennart ännu inte fattat intresse för aktier. Givet den stora börskraschen kan man nog utgå från att han, liksom många andra, var mycket rädd för allt som berörde investeringar och placeringar. Tilltron till de finansiella marknaderna var allt annat än hög sedan den svarta torsdagen 1929, då många människor i såväl USA som i övriga delar av västvärlden gick mot konkurs, arbetslöshet och fattigdom. 

Emellertid började Algutsbodasonen att intressera sig för marknaden under 1940-talet och köpte vid denna tid sina första aktier. Han diskuterade detta med sin mor, som starkt avrådde honom från att ”spela och satsa” på marknaden. Hon hävdade att det mer eller mindre var som att slänga pengarna i sjön. Lennart lyssnade på sin mor, men kände sig ändå mer säker på sin egen övertygelse. Efter moget övervägande köpte han fem aktier i Sandvik för totalt 600 kronor. Med fortsatta köp av aktier i detta anrika industribolag, men även i diverse andra stabila bolag, nådde Lennart cirka 30 år senare 1 miljon kronor, vilket relativt inflationens utveckling motsvarar 8 miljoner kronor i dag, 2022.

LÄS ÄVEN: Undvik de mentala börsfällorna

Mer sansad syn

Lennart var optimist. Dock var han en försiktig, ja en mer realistisk, optimist. Han visste bättre än att belåna sig, eller att spekulera. Han visste att det alltid kommer inträffa händelser som på kort sikt kommer sänka konjunkturen och bolagen. Emellertid visste han att stabila bolag mer ofta än sällan tenderar att vara just det – bra bolag. Bra bolag brukar ta sig igenom alla de prövningar de ställs inför. Vissa snabbare och bättre än andra, likväl klarar de utmaningarna. 

År 2006 upphörde förmögenhetsskatten och samma år deklarerade Lennart en skattepliktig förmögenhet på drygt 70 miljoner kronor! Kom ihåg att han inte hade något högavlönat jobb eller hade ärvt en ansenlig summa. Han var self made

Han hade det som erfordras för att inte bara bli rik, utan även det som krävs för att förbli välbärgad – rätt beteende och förhållningssätt med och mot pengar. För detta krävs inte någon inneboende egenskap, utan en förmåga som kan skapas, vidareutvecklas och behållas. Han var också en optimist, ty annars skulle han inte ha investerat. Men han var inte en naiv optimist, för han investerade inte i bolag som vi i dag kallar ”förhoppningsbolag”. Han strävade efter att alltid tänka och agera realistiskt. 

Ivar Kreuger hade dock inte samma förhållningssätt och beteende. Han var en optimist, men mer en naiv sådan. Utifrån detta förhållningssätt kom han att belåna koncernen i jakten på (snabb) profit. Han valde att riskera den redan uppnådda förmögenheten i mycket riskabla affärer. Han var inte realistisk och kalkylerande. Han tog inte hänsyn till den alltid existerande nedsidan. 

Under 1920-talet förvärvades bolag efter bolag, alltid med belånade pengar. Till en början gick det bra och Ivars kapital ökade. Emellertid hade börsgudarna en tråkig överraskning på sin hand – en överraskning som kom att bli känd som den stora börskraschen 1929 med dess svarta torsdag som startpunkt. Härifrån gick det snabbt och med en hög belåning stod Ivars koncern mycket svag. Flera gånger var det nära att likviditeten ströps och till slut gick inte ballongen att pumpa upp längre. Trots upprepade försök till räddning var spelet slut för den erkände entreprenören. Svenska banker hade lånat ut summor som motsvarade halva den svenska valutareserven och Riksbanken ville granska koncernen. Den 12 mars, innan mötet med Ivar skulle ha ägt rum, fann man den tidigare så framstående affärsmannen död, troligtvis för egen hand. 

Håll huvudet kallt

Vad ledde till denna nedgång och mycket tragiska död? Fallet är komplext och orsakerna bör inte så lättvindigt tas för givna. Men det verkar klart att Ivar, i sin befattning som ägare och framstående ledningsperson, lät sin girighet driva honom ut på djupa vatten. Precis som många före honom hade han förmågan att skapa och bygga sig en rikedom, men han saknade förmågan att bevara och behålla denna. Ivar öppnade därmed upp för risk i dess sannaste mening – permanent förlust av både kapital och, tyvärr, liv. 

Vilka lärdomar kan vi dra av dessa relativt extrema fall? Tålamod triumferar alltid. Precis som vatten med åren skär genom berget, kommer tålamod och uthållighet att belönas. Oavsett om det gäller livet i allmänhet eller investeringar i synnerhet. För vissa kommer dessa egenskaper naturligt, men för de flesta måste dessa egenskaper odlas. Precis som en växt behöver vatten, rätt klimat samt tid att växa behöver vi alla målmedvetet kultivera denna förmåga. Spara, investera och var noga med att aldrig låta girigheten eller naiviteten ta överhanden. Din främsta edge som småsparare är tiden – utnyttja den!

Spara som en pessimist, investera som en optimist.

MISSA INTE: Se möjligheterna i börsraset

Cristofer Andersson/Erik Sprinchorn

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem