Vägar att investera hållbart

”Vilket bolag ska jag investera i?” Den frågan får jag ofta när jag träffar gymnasieungdomar som informatör på Ung Privatekonomi. Svaret jag ger är; Jag vet inte. Jag vet inte vad du ska investera i. Det beror på dina kunskaper, erfarenheter, mål och värderingar. Ibland ser jag besvikelsen över det tråkiga svaret i elevens ögon. Men jag har svårt att ge ett annat svar för jag tror att varje investerare själv måste ta reda på svaret på den frågan.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2020

När jag ställer frågan till mig själv finns det några kriterier som jag vill att bolaget uppfyller. Ett av kriterierna, som blir ett allt vanligare krav från investerare, är att bolaget ska ha ett tydligt hållbarhetsarbete.

Vad är hållbarhet?

Man delar ofta in hållbarhet i tre olika delar. Ekologisk hållbarhet handlar om att nyttja jordens resurser på ett sådant sätt att även framtida generationer kan leva här. Social hållbarhet handlar i stället om att skapa ett jämställt och jämlikt samhälle med en välmående befolkning. Definitionen av ekonomisk hållbarhet skiljer sig åt beroende på vem man frågar. Vissa menar att det handlar om en långsiktig positiv ekonomisk utveckling medan andra menar att det handlar om att skapa en så kallad grön ekonomi.

LÄS OCKSÅ: Lär känna två investmentbolag

Hur investerar man hållbart?

När man pratar om hållbarhet kopplat till bolag kan det dyka upp flera knepiga begrepp. Två av dem är ESG och CSR. Så kallade ESG-kriterier används av många investerare för att analysera bolag och hitta hållbara investeringar.

ESG står för Environmental, Social och Governance. Det kan översättas till att investerare tittar på hur företaget jobbar med miljömässiga, sociala och bolagsrelaterade hållbarhetsfrågor. Det är upp till investeraren att tolka vad som ingår i ESG-kriterierna då det inte finns något bestämt regelverk. De miljömässiga kriterierna skulle kunna handla om sådant som bolagets utsläpp och eventuell klimatkompensering. Arbetsförhållanden skulle kunna ingå i de sociala kriterierna. De bolagsrelaterade kriterierna skulle kunna vara att bolaget inte är inblandat i illegal verksamhet.

SE ÄVEN: Börsen för alla

När bolagen själva ska redovisa sitt hållbarhetsarbete dyker ofta begreppet CSR upp, vilket står för Corporate Social Responsibility och kan översättas till företagets samhällsansvar. Stora och medelstora bolag i Sverige är enligt lag skyldiga att rapportera sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig för alla att läsa och går ofta att hitta på bolagets hemsida.

Genom att läsa hållbarhetsrapporten får man förhoppningsvis en god bild av företagets hållbarhetsarbete. Sedan kan man välja en strategi där man antingen inkluderar eller exkluderar bolag ur sin portfölj. Inkludera går ut på att man väljer in ett bolag på grund av de höga ESG-värdena. Exkludera går i stället ut på att aktivt välja bort bolag på grund av bristande hållbarhetsarbete.

Varför investera hållbart?

Det är mycket prat om att skippa biffen och bilen för att leva mer hållbart. Desto mindre pratas det om att våra investeringar också har en påverkan på miljön. Vissa menar till och med att våra sparpengar har större miljöpåverkan är vårt bilkörande! Genom att vara medveten om vart dina pengar placeras kan du ställa om till ett mer hållbart sparande.

MISSA INTE: Aktierna i startelvan på oviss spelplan

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem