Utmanar diabetes: “Vill förhindra sjukdomen”

Diamyd Medical arbetar med att forska fram ett terapeutiskt vaccin mot typ 1-diabetes. Marknadspotentialen är enorm och bolaget är just nu inne i fas 3-studier. “Vi har möjlighet att bli ledande i världen”, säger vd Ulf Hannelius.

Hela denna artikel är en annons

Diamyd Medical är i full gång med sin fas 3-studie med det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd. Det är den första precisionsmedicinska fas 3-studien inom området någonsin. 

– Vi har mycket intressant data som ligger till grund för studien och bygger upp egen tillverkning, säger vd Ulf Hannelius.  

Sett ur ett globalt perspektiv kostar typ 1-diabetes samhället runt 90 miljarder dollar varje år. I USA kostar sjukdomen samhället cirka 30 miljarder dollar per år och behandlingar som bevarar den egna insulinproduktionen förutspås kunna spara flera miljarder dollar för samhället bara i USA. 

Hur ser konkurrensen ut?

– Det finns inga godkända sjukdomsmodifierande behandlingar inom typ 1-diabetes. Diamyd Medical är ledande inom fältet antigen-specifik immunoterapi med diabetesvaccinet Diamyd, en teknologi som förknippas med en mycket god säkerhetsprofil. Andra teknologier som kommit långt i utvecklingen fokuserar framför allt på immunosuppression, vilka har en helt annan typ av verkningsmekanism och säkerhetsprofil än diabetesvaccinet Diamyd. 

Ulf Hannelius konstaterar att Diamyd Medical har möjligheten att bli världsledande inom läkemedelsbehandling för typ 1-diabetes och att bolaget har en stor potential att bidra till en värld där typ 1-diabetes kan förhindras och i bästa fall botas.

– Med egen tillverkning har vi även möjligheten att utveckla nya läkemedel baserat på samma plattform.

Viktigt att ha förståelse

Ulf Hannelius framhåller att läkemedelsutveckling är förknippat med stora risker och en lika stor potential om utvecklingen går vägen. 

– De största riskerna i utvecklingen av Diamyd är tagna då vi nu är i fas 3 med en studie där vi på förhand vet vilka individer som har stor sannolikhet att få ett positivt svar av behandlingen. Säkerhetsprofilen i Diamyd är mycket god och det finns ett stort medicinskt behov och därmed marknad för den här typen av behandlingar. För att maximera sannolikheten för en lyckad studie gäller det att fokusera på det operationella arbetet så att studien genererar bästa möjliga kvalitet av data som kan ligga till grund för en marknadslansering.

Vad är viktigt att känna till som en investerare som är intresserad av att köpa aktier i Diamyd Medical och liknande bolag?

– Det tar tid att utveckla läkemedel. Det är mycket komplext och mycket kan, och kommer att, hända under vägen till marknad. Både gällande studieresultat, möjliga partnerskap, finansiering och omvärldshändelser. Det ger både möjligheter som investerare att uppleva flera potentiella värdeskapande händelser samtidigt som man måste förstå risken i varje enskilt projekt och bolag.

Var hoppas ni vara om fem år?

Om fem år hoppas vi ha lagt grunden till ett kommersiellt lönsamt svenskt bioteknikbolag baserat på en lyckad fas 3-studie, marknadsansökan och internationella partnerskap som förändrar hur typ 1-diabetes behandlas.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem