”Utdelning ligger i vårt DNA”

Svolders vd Ulf Hedlundh om den senaste tiden på börsen, ökningen med 30 000 nya aktieägare, utdelningen och nuvarande substanspremie.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2021

Ni har haft en fin utveckling på börsen de senaste åren och är upp över 140 procent på ett år. Hur ser du på det?

– Det handlar om två delar. Den ena handlar om att de mindre bolagen har gått bättre än de stora sett över en lite längre tidsperiod och den andra är att investmentbolag i stort gått bra i många år. I synnerhet de senaste åren, säger Ulf Hedlundh.

Han fortsätter med vändningen från rabatt till premie som speglar aktiekursen och lyfter fram innehav som gått väldigt bra. Med mindre bolag menar Svolder bolag som har ett börsvärde under 20 miljarder kronor. 

– Vi har 20, enligt oss, mindre bolag. Ett antal av dessa har gått väldigt bra som Garo, Troax, Lime, Nordic Waterproofing och FM Mattsson som skapat väldigt god utveckling under den här perioden. 

Investmentbolagens popularitet

En faktor som Ulf Hedlundh pekar på är börsens ökande antal privatpersoner som anslutit och att många av dessa hittar till investmentbolagen. Det är något som speglat av sig på Svolders antal aktieägare. 

– Det fungerar som ett alternativ eller komplement till fonder. På de senaste två åren har vi gått från 12 000 aktieägare till dagens 44 000. Det har en bäring. Vi har i huvudsak privatpersoner som aktieägare. 

Han menar att det är glädjande att så många tror på Svolder för att placera deras pengar, men är också tydlig med att det innebär ett stort ansvar.

– Varje aktieägare är viktig, stor som liten. Det vi vill säkerställa är att vi kan ge tillfredställande information till allihop. Vi som bolag ska vara en bra representant för våra aktieägare eftersom vi kan vara med i en börsintroduktion på ett helt annat sätt än vad en privatperson kan. 

Det stora ansvaret att förvalta människors pengar är kanske det sista personer vill överlåta till någon annan att sköta, konstaterar Ulf Hedlundh.

– Det är en viktig bit, där har vi olika tecken på aktiemarknaden att den är mer spekulativt lagd i dag. Det gör att vi har ett extra stort ansvar för framtiden. 

LÄS OCKSÅ: Värderingsvarningen: ”Var mycket försiktig”

Från rabatt till premie

Svolder har historiskt sett handlats till rabatt mellan 5–10 procent. Det har nu vänt till en premie på cirka 15 procent. Något som Ulf Hedlundh menar speglar synen på investmentbolag som har förändrats på de fem senaste åren. 

– Tidigare har det funnits en skepsis mot investmentbolag. Framför allt bland institutionella investerare, men även bland privatpersoner. Investor och Industrivärden har påvisat att investmentbolag skapar bättre förvaltningsresultat än vad olika index och fonder gör över tid

Han menar att om vi kollar på de olika investmentbolagens prestationer kan det konstateras att segmentet har överträffat index nästan utan undantag. 

– Flertalet investmentbolag har dessutom överträffat index med råge över tid och då visat att de kan förvalta de pengar som de har. Det kan motivera att köp av ett investmentbolag till premie. Samtidigt är detta historia och det finns inga garantier att det kommer ske i framtiden.

– Det finns en förväntansbild inbyggd i vissa kurser när man har en betydande premie, så att det är naturligt utifrån bolagen har gått. Men, precis som på börsen i övrigt, är det ett upptrissat värderingsläge. 

Utdelning

Svolders positiva syn på utdelning har inte ändrats. Ulf Hedlundh ser politiker i debatten som inte ser värdet av aktieutdelningar. 

– Det är en fullständigt nödvändig form att ha en återbetalning till investerare för det kapital som de skjuter till företagen. Precis som bankerna förväntar sig ränta, ska spararna kunna förvänta sig utdelningar, säger han, och tillägger:

– Det finns flertalet faktorer för att ett företag ska få dela ut pengar, som att bolaget ska ha betalat skatt och kommer sist i kedjan. Det bidrar till forskning genom stiftelser och är fortsatt viktigt. 

Angående utdelningen till Svolders aktieägare håller bolaget kvar vid trenden att öka sin utdelning. Både som direktägare i Svolder, men det är även något som de uppmanar bolagen i sin portfölj att genomföra. 

– Aktieutdelning ligger i Svolders DNA så det ska vi fortsätta att göra. Förra året delade ut vi lite mer än vi brukar göra. Vår utdelningspolicy är kassaflödesneutral. Det vill säga mottagen utdelning minus löpande förvaltningskostnader och det är det vi ska dela ut.

MISSA INTE: Investors vinnarstrategi

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem