Syna nykomlingarna i börshaussen

Suget efter att ta steget in på aktiemarknaden har aldrig varit större. Men som investerare ska du få förutsättningarna att verkligen förstå bolagen som vill få dig att placera dina pengar i dem. “Informationen ska vara tydlig”, säger Adam Kostyal, europeisk noteringschef på Nasdaq.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2021

I takt med att ekonomin har börjat komma tillbaka och börsindex har utvecklats urstarkt efter den hårda smällen som covid-19-pandemins utbrott bjöd på har intresset för att kliva in på Stockholmsbörsen slagit i taket. 

Adam Kostyal är europeisk noteringschef på börsoperatören Nasdaq. 

– Vi har gjort två stycken rekordkvartal på rad och är mycket positiva till att vi kommer göra ett starkt 2021. Samtidigt som vi sett ett starkt inflöde av bolag har vi kunnat möta marknadens behov av nya tjänster, säger han, och fortsätter:

– Under våren har vi lanserat både SPAC:s (Special purpose acquisition company) och Nasdaq Green Designation, en märkning av gröna aktier.

Vilka trender går att se?

– Sett till vilka bolag som kommit till börsen ser vi en stark representation från life science, technology och clean tech. Intresset för utländska bolag ökar. En trend som vi tror kommer att hålla i sig. Bolag runt om i Europa ser Nasdaq som en ledande tillväxtmarknad för små- och medelstora bolag.

Adam Kostyal berättar att det ställs höga krav på bolag som vill ta sig in på Stockholmsbörsen. Nasdaqs övervakning säkerställer sedan att dessa levs upp till och att svensk bolagskod följs. 

– Vi arbetar ständigt för att förtydliga våra krav samtidigt som bolagens börsdebut ska bli mer effektiv och förutsägbar. Målet är att marknaden ska ha så harmoniserade processer som möjligt. 

LÄS MER: Analytikern: Bästa valet bland investmentbolagen

Bestämda ramar

Noteringschefen konstaterar att det finns tydliga listningsprocesser för såväl Nasdaq Stockholm som Nasdaq First North. En process inleds alltid, oavsett vilken marknadsplats det handlar om, genom ett uppstartsmöte där bolaget och relevanta rådgivare presenterar vägen fram mot en notering och vilka förberedelser som har vidtagits.

– Bolag som avser notera sig på vår huvudmarknad granskas av en extern börsrevisor som utsetts av börsen. Det formella beslutet tas av en börskommitté bestående av personer med gott anseende inom näringslivet samt av representanter från Nasdaq. Utöver det ska bolagets framtagna prospekt också ha godkänts av Finansinspektionen.

Om ett bolag vill gå in på Nasdaq First North krävs ett godkänt prospekt. Alternativt en bolagsbeskrivning som får tummen upp om kapitalanskaffningen är mindre än 25 miljoner kronor. 

– Bolagsövervakningen inom Nasdaq har det slutliga beslutsfattandet och en granskning sker även om prospektet godkänts av Finansinspektionen, betonar Adam Kostyal. 

I god tid före börsdebuten skickar det noteringsaktuella bolaget ut det så kallade prospektet till allmänheten. Det görs för att du som investerare ska kunna skapa dig en klar bild gällande om du är intresserad av att teckna aktier före handelspremiären eller inte. 

Vissa saker är extra betydelsefulla att leta efter i ett prospekt, enligt Adam Kostyal. 

– Det är viktigt att belysa de risker som är relevanta utifrån den marknaden som bolaget verkar inom. Materialet ska även vara förståeligt skrivet för såväl institutionella som privata investerare. I det ingår exempelvis att på ett tydligt vis kunna beskriva hur bolaget genererar sina intäkter. På First North ska bolaget kunna visa på att det finns finansiering antingen genom kassaflöde eller kapital för att kunna driva bolaget i minst tolv månader framåt.

Vad är din syn på det generella noteringsintresset resten av året?

– Vi ser tydligt att bolagens intresse för att komma till börsen är fortsatt stort under hösten. Vi har en lovande pipeline med bolag från många olika branscher och intresset från bolag runtom i Europa ökar, säger Adam Kostyal.

MISSA INTE: ”Tänk till vid varje investering”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem