Svaret: Att unga tar ansvar för sin ekonomi är inget slöseri

Hugo Burén om varför det varken utgör någon form av slöseri av samhällsresurser eller fara att unga tar ansvar för sitt sparande och sin ekonomiska situation.

Artikeln utgörs av skribentens egna åsikter. 

På aktietwitter snubblar jag av en slump över en länk till Jonna Simas text “Åh nej, inte ännu en generation börshajar” på Aftonbladets ledarsida. Det är visserligen en fartfylld och stundtals underhållande text om ungas växande intresse för börs och sparande, men jag som ung och som aktiesparare kan ändå inte låta bli att reagera. I texten tar Sima upp ungas ökade intresse för aktier och börs som någonting problematiskt. Jag tolkar det som en kritik mot att engagemanget i allmänhet och talangerna i synnerhet allokeras till finansmarknaden i stället för mer “samhällsnyttiga verksamheter”, så som exempelvis politik.

Ansvar över sin egen situation

Det allra mest fundamentala och det som jag instinktivt reagerar starkast på när jag läser Simas text är att unga som tar ansvar över sin livssituation och ekonomi är något som måste premieras, uppmuntras och lyftas fram som något positivt. Sima lyfter själv fram hur rapporten från Ungdomsbarometern fastställer att den unga generationen bland annat “ser stora möjligheter att påverka sina liv”. För mig är det självklart att det är den typen av värderingar som ligger bakom att den unga generationen som nu kommer ut i arbetslivet inte väntar på att varken någon stat eller annan förmyndare ska lösa deras problem. De hugger i och gör det själva. Åtminstone försöker de att förbättra sina chanser till ett tryggt ekonomiskt liv i framtiden.

I stället för att ideologiskt drömma om andra tider säkerställer en stor del av generationens unga sina egna förutsättningar att göra det bästa av just deras liv. Ett liv som de vill fylla med det som intresserar just dem. En ung generation som sparar och investerar för att bygga en buffert till framtiden är inte något skadligt, tvärtom. Det är i långsiktigheten och ansvarstagandet bakom den typen av beslut som ett stabilt samhälle med sunda hushållsekonomier byggs, snarare än i ett samhälle där de unga och dess privatekonomi är helt utlämnade åt enskilda politiska beslut i riksdagen.

Två tankar i huvudet samtidigt

Jag är även övertygad om att jag och mina generationskamrater klarar av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är fullt möjligt att spara en del av inkomsten på börsen och samtidigt tänka på miljön eller på annat sätt föra samhället i en positiv riktning. I sparrörelsen har vi sedan flera år tillbaka sett exempel på profiler som nischat sig just inom sparande kopplat till hållbarhet eller feminism. Positiv samhällsförändring är alltid något som sker på både det stora och det lilla samtidigt planet samtidigt. Det behöver inte enkom börja och sluta vid den offentliga politikens sfär.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem