Sund privatekonomi – grunden för framtidens stjärnbolag

Ung Privatekonomis informatör Simon Karlberg skriver om betydelsen av kunskaper i privatekonomi i unga år för att ge fler chansen att lyckas som entreprenörer och kunna bygga framtida svenska företagsjättar.

Denna artikel framgår ursprungligen på Ung Privatekonomis webbplats.

Sverige har under de senaste årtiondena levererat globala företag som startats av entreprenörer – Daniel Ek med Spotify, Jacob De Geer och Magnus Nilsson med iZettle samt Markus Persson med Mojang som skapade Minecraft. Om man inte är insatt kan man tro att entreprenörskapet blivit större i den digitala tidsåldern, men tidigare i historien har vi inte heller haft skralt med entreprenörer som slagit igenom på världsarenan – Alfred Nobel som uppfann dynamiten, Ingvar Kamprad som grundade IKEA och Astrid Lindgren med sina barnböcker är tre exempel på svenska entreprenörer som fått global påverkan. Dessa bolag eller produkter hade aldrig existerat om det inte vore för driftiga, idérika och riskbenägna personer som vågat satsa på sin idé. 

Enligt Entreprenörskapsforum befinner sig Sverige i särklass bäst jämfört med andra länder när det kommer till entreprenörskap och att identifiera affärsmöjligheter som bolag kan byggas kring. För att dra nytta av den entreprenöriella andan som finns i Sverige spelar skolan en stor roll då man i rapporten Skapa och våga från Skolverket menar på att elever måste bli medvetna om att karriärvägen inom entreprenörskap existerar. Att förbereda eleverna till att vara företagare och starta eget är också ett mål som poängteras.  

I Skolverkets dokument kring skolutveckling går det att läsa om hur entreprenörskap i skolan ska främjas och handlar om att eleverna får ”kunskaper, förmågor och förhållningssätt som rustar dem för ett föränderligt samhälls- och arbetsliv”. Detta är viktigt enligt Skolverket då individer som lever i ett komplext och föränderligt samhälle behöver de grundegenskaper entreprenören har, till exempel initiativtagande och idérikedom, för att identifiera och lösa morgondagens problem. 

LÄS OCKSÅ: Investera (i) hållbart

Genom att låta gymnasieelever få en grundläggande utbildning inom privatekonomi kan de i tidig ålder få en förståelse för pengar och dess värde, vilket kan ge upphov till ett merintresse av entreprenöriella aktiviteter och/eller ge självförtroendet att våga satsa på sin idé. Exempelvis är inkomster och utgifter tillsammans med sparandets funktion både en central del i privatekonomi och företagande. Att inte överstiga sina inkomster och spara det som blir över banar väg för en sund ekonomi – både för en själv och sitt företag.

En förståelse för lån och ränta utgör en viktig del i tänket om hur ett företag kan ta in pengar och vad det kostar, när pengarna behövs för exempelvis expansion eller större investeringar. Aktier, på samma tema, är även viktigt att ha ett grepp kring då en företagare kan ta in kapital mot en ägarandel av bolaget och/eller värva kompetens som kan vidareutveckla verksamheten – Programmet Draknästet är ett exempel på ett sådant upplägg. Slutligen, genom att ha insyn i hur pensionen och pensionssystemet fungerar kan man på ett bättre sätt värdera de risker egenföretagande medför, då tjänstepension inte avsätts om det inte arrangeras i bolaget. På samma sätt genererar inte en egenföretagare allmän pension om denne inte tar ut någon lön från bolaget. 

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att utbildning inom privatekonomi underlättar arbetet mot Skolverkets mål om att informera kring karriärvägen som benämns entreprenör samt förbereda eleverna för att vara företagare och vilka risker som åtagandet medför. 

MISSA INTE: Entreprenörssuccéer som ska ge börsavkastning

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem