Stjärnklustret i syd

I skånska universitetsstaden Lund och i Öresundsregionen i sin helhet hittar du hjärtat av life science- och forskningsutveckling i Sverige. Häng med på en resa till Medicon Valley och lär känna framtidens toppnischer och potentiella stjärnbolag.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2022

Medicinklustret Medicon Valley

Du känner säkert till tekniknavet Silicon Valley i San Fransisco i Kalifornien i USA eller det finansiella Europas pumpande hjärta City of London. Däremot misstänker jag att du har lite sämre koll på Öresunds stolthet Medicon Valley. Det är ett av Europas största life science-kluster som återfinns i Öresundsregionen. 

På ett relativt begränsat område finns en uppsjö av företag och akademiska institutioner med inriktningar inom farmakologi, bioteknik och hälsovård. 2022 arbetar ungefär 44 000 människor i regionens life science-sektor och ungefär 14 600 forskare är verksamma i samma område. 

Kunskapsnav brukar ha en uppsättning förutsättningar som gör att vissa geografiska områden blir särskilt framgångsrika inom vissa branscher. Att London blev Europas finansiella center beror exempelvis på Storbritanniens historiska ställning i världsekonomin, men också på de strukturella förutsättningar som fanns. 

London var tidigt känt som en plats där kontrakt kunde skrivas på ett seriöst och pålitligt sätt. Det ledde då fram till att handlare, företag och kapital drogs till den platsen där skrivna kontrakt gällde starkare än godtyckliga handslag och ord. 

LÄS MER: ”Attraktivt för aktieägare”

Men kluster bygger mycket på en slags snöbollseffekt också, att framgång föder framgång. När navet väl etablerats dras de bästa stjärnorna inom branschen dit och förstärker området ännu mer. 

I Medicon Valley hittar du den skånska staden Lund med sin medicinska fakultet sedan 1600-talet, sammankopplad infrastruktur över landsgränserna tack vare Öresundsbron och tillgång till världsflygplatsen Kastrup i Köpenhamn. 

Dessutom finns en historia i både Danmark och Sverige av att kombinera både forskningsinnovation och det privata näringslivet. Börsklimatet är även något som är särskilt tacksamt i Sverige. Vi har exempelvis ett börsklimat som premierar nya satsningar och en börs där även småsparare har intresse av småbolag och nyligen noterade förhoppnings- och forskningsbolag.

Kapitalmarknadens intresse har belönat sig för regionen då den svenska börsen har fått ett särskilt attraktivt anseende bland life science-bolag och investerare. För entreprenörer världen över talas det alltmer om att Medicon Valley är platsen man vill starta sitt företag på. 

Öster om Öresundsbron, som förbinder Malmö och Köpenhamn, hittas börsnoterade företag så som:

Genovis som utvecklar enzymer för användning inom läkemedel.
Dignitana som arbetar med medicinteknik, främst genom utveckling och tillverkning av hjälpmedel som används i behandlingar mot håravfall.
Abliva, läkemedelsbolaget inriktade på läkemedel mot mitokondriella sjukdomar, alltså sjukdomar i kroppens celler.
Hansa Biopharma, biotechbolaget som arbetar med forskning och utveckling med immunologiska enzymer. Immunologi handlar alltså om kroppens försvar mot yttre angrepp som bakterier eller virus. 
Cellavision, medicinteknikbolaget som framställer bildanalyssystem för diagnostisering från blod och kroppsvätskor.
Swedencare, djurhälsobolaget som levererar både djurföda och tillbehör. Produkterna säljs till djuraffärer, apotek, veterinärer. 

I den andra delen av regionen och på andra sidan bron hittar vi:

– Novo Nordisk, det gigantiska läkemedelsbolaget som bland annat har stort fokus på insulinproduktion.
– Genmab som är specialiserat på antikroppar som bland annat används vid cancerbehandling.
– Coloplast, medicinteknikföretaget som tar fram både produkter och tjänster för olika medicinska tillstånd, exempelvis inom hud- och sårvård.
– Lundbeck är ett läkemedelsföretag vars verksamhet i stort fokuserar på psykiatriska och neurotiska störningar.
– GN Store Nord som levererar ljudlösningar för hörapparater och headset för människor med nedsatt hörsel.
– Bavarian Nordic som sysslar med biokemi och vaccinutveckling mot infektionssjukdomar i samband med cancerbehandling.  

Med tanke på den tidigare nämnda snöbollseffekten är det intressant att se vad regionen kommer att bjuda på i framtiden. Bolagen och förutsättningarna som nu finns i Medicon Valley kommer mest troligt bara att öka attraktionskraften för framtida talanger att ansluta sig till platsen. 

Då små life science-företag kanske har mer gynnsamma förutsättningar i klustrets region än på någon annan plats i Sverige blir det helt klart en spännande region och bransch att följa framåt.

MISSA INTE: Forskningspassion öppnar för framtidens avkastning

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem