Sparuppmaningen: ”Sprid riskerna bättre”

Genom Euroclears årliga rapport ”Aktieägandet i Sverige” har Unga Aktiesparare kikat på hur kvinnors och mäns respektive aktiesparande skiljer sig åt. Det går att dra flera intressanta slutsatser av resultatet. ”Det finns en gemensam nämnare”, säger Robert Andersson, utbildningsansvarig på förbundet.

Med hjälp av den årliga rapporten från Euroclear, Sveriges värdepapperscentral, för 2020 har Unga Aktiesparare gått igenom hur kvinnors och mäns investerande i aktier ser ut i landet. 

Robert Andersson, förbundets utbildningsansvarige, konstaterar att det går att se flera mönster. 

– Det finns stora skillnader att hitta om man gräver i hur stora andelar respektive kön står för i olika bolag. Den genomsnittliga investeraren är däremot betydligt mer lik.

Vad drar du för slutsatser bland aktieinnehaven som är vanligast bland könen?

– Mönstret är tydligt. Fler män än kvinnor söker sig till mer riskfyllda bolag. Ofta på de mindre listorna och oftare i bolag som gör stora förluster. Kvinnorna har i stället en betydligt större koncentration på börsens stora bolag med väl beprövade affärsmodeller och som kan leverera fina siffror redan i dag. 

Enligt Euroclear är Billerud Korsnäs, Ica Gruppen, H&M, Sweco och SEB de fem vanligaste aktierna i kvinnornas portföljer. Starbreeze, Embracer Group, Stillfront, Azelio och Cell Impact är motsvarigheterna i männens portföljer. 

LÄS ÄVEN: Glädjebeskedet – ungt och kvinnligt aktieägande ökar stort: ”UA spelar viktig roll”

Smart att tänka till

Robert Andersson betonar att det finns en tydlig förbättringspunkt i sparandet för båda könen. 

– Det som är gemensamt är att båda grupperna skulle må bra av att sprida riskerna ännu mer, säger han, och tillägger sedan: 

– Men framför allt gäller det rådet männen. De behöver också sätta sig ned och fundera över om högre risk alltid leder till högre avkastning och hitta rätt riskspridning i både antal bolag men även sett till branscher och marknader. Kvinnorna är i genomsnitt mer framgångsrika investerare vad gäller portföljavkastning. Däremot är det många kvinnor som tar alldeles för lite risk med sina sparpengar. Då det är pengar som ska avvaras under en längre tid bör dessa i de flesta fall sparas på börsen. 

När det handlar om vilka investeringar som personer i åldrarna 21–30 år, som är en stor del av Unga Aktiesparares målgrupp, väljer att göra heter de fem vanligaste innehaven Spectrum One, Plejd, Evolution Gaming, Paradox och Rolling Optics, enligt Euroclear. 

– De yngsta investerarna utmärker sig inte helt förvånande i bolag med nya teknologiska lösningar i olika branscher. Däremot ska det läggas till att dessa innehav är där unga procentuellt utmärker sig mest från det övriga investerarkollektivet. Det är inte samma sak som att det är i dessa bolag de unga har investerat mest pengar, understryker Robert Andersson.

Så länge riskspridningen är balanserad behöver det inte vara fel att ha en viss exponering mot branscher som har goda möjligheter att bli vinnare i framtiden. 

– Jag ser det som att det kan vara något positivt med en krydda i portföljen i ett bolag som utvecklar en ny spännande teknik. Så länge kryddan är just en krydda, säger UA:s utbildningsansvarige. 

MISSA INTE: Ställer om traditionen – bjuder in alla kvinnor i Sverige: ”En vacker dag är börsvärlden jämlik”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem