Spara framgångsrikt med enkla rutiner

När du sparar avstår du från något i dag till förmån för något i framtiden. I enkel nationalekonomisk teori innebär det att jag som individ anser att nyttan av framtida konsumtion är större än nyttan just för stunden. Jag lägger helt enkelt undan något i dag för att få större nytta av det i morgon.

I andra delar av livet fungerar vårt beslutsfattande på liknande sätt. När jag tränar i dag väljer jag att avstå en timmes soffliggande till förmån för att bege mig till gymmet och svettas. Jag gör inte det därför att jag nödvändigtvis tror att resultaten kommer att komma direkt – utan för att effekten och resultaten av de många gympassen bör komma i framtiden.  

För att resultaten i min träning ska bli så bra som möjligt är den viktigaste faktorn kanske uthålligheten. Jag måste bege mig till gymmet flera gånger i veckan och detta under flera månader innan resultat börjar märkas. Jag får inte heller gå ut för hårt i början då jag riskerar att drabbas av överträning eller skador. Likheten till sparande är slående. Båda aktiviteterna handlar om struktur, vanebeteende och att se den långsiktiga nyttan med små handlingar i dag.  

Ofta sägs det att den genomsnittliga tiden det tar för individer att implementera nya vanor är 66 dagar. Själva definitionen av en vana är en aktivitet du gör utan att du måste anstränga dig nämnvärt för att upprepa den regelbundet. Självklart går det här att se både på träning såväl som sparande. Det handlar alltså om att utföra en handling för att sedan upprepa den under så pass lång tid att hjärnan etablerar detta som en vana.  

Det viktiga här är att likt ett nyårslöfte om att börja träna inte gå ut för hårt. I stället bör man föra in den nya aktiviteten lugnt och försiktigt tills rutinen sitter. Sätts ribban för högt vid en etablering av en vana är risken att det känns omöjligt och ouppnåeligt vilket kan få även den bäste att tappa motivationen och ge upp.  

LÄS OCKSÅ: Hitta rätt balans i en långsiktig portfölj

Ett framtida tack

Om du vill komma igång med sparande är det absolut viktigaste att över huvud taget börja. Om du sparar 100 kronor eller 1000 kronor i månaden spelar mindre roll. Det är vanan att varje månad spara som kommer att vara din viktigaste nyckel till en starkare privatekonomi. 

Får du väl in sparandet som en naturlig del av ditt liv kommer ditt framtida jag att tacka dig med största säkerhet. 

Allra enklast är att börja varje månad med att lägga undan din sparkvot. Alltså den del av din månadsinkomst som ska gå till sparande. När du har gjort det kan du sedan leva som du vill med den resterande delen av inkomsten. Bäst gör du som förstagångssparare i att exempelvis sätta dina pengar i en bredare fond. Exempelvis en indexfond med låga avgifter. Det här för att du ska kunna fokusera på att få in rutinen att faktiskt spara i stället för att drunkna i information om börsen och olika placeringsalternativ.  

Vägen framåt 

Allt eftersom intresset för sparande och investerande ökar kan du höja din sparkvot. Detta i kombination med att du som ung aktiesparare kanske till och med börjar öka dina inkomster på lite längre sikt. Troligtvis ökar även ditt intresse för placeringar på lite längre sikt. Då kan det vara kul och givande att även nörda ned sig i enstaka aktier, nyckeltal och ränteprognoser om det känns bra. 

För att hålla sparmotivationen uppe kan en belöning då och då vara på sin plats. Sätt upp vissa konkreta mätbara mål där du ger dig själv en belöning när de nås. Det kan exempelvis vara mål som handlar om att spara en viss summa eller ett mål som går ut på att kontinuerligt spara under längre tid.

MISSA INTE: Sikta mot stjärnorna

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem