Spänner bågen – ökade mål ska rädda klimatet

Essity har gjort sig känt för att arbeta hårt med hållbarhetsfrågor. Nu sätter bolaget ribban ännu högre. “Vi måste bli mer klimatsmarta och effektiva”, säger vd Magnus Groth.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2022

Begreppet “hållbarhet” är något som genomsyrar Essitys verksamhet. Hygienbolaget, som blev till efter att ha knoppats av från skogsfokuserade SCA, har alltid försökt att tänka så miljömässigt som möjligt och agendan har intensifierats på senare tid. 

– Hållbarhet är något som vi verkligen har integrerat i vårt dagliga arbete. Mycket fokus läggs på rena miljöfrågor. Samtidigt är även hälsa och säkerhet och att ha en god uppförandekod bland våra medarbetare väldigt viktigt, säger Essitys vs Magnus Groth. 

Essity har omkring 46 000 anställda och försäljning i 150 länder världen över. 2020 uppgick OMXS30-bolagets omsättning till 121 miljarder kronor och det justerade rörelseresultatet till strax under 18 miljarder kronor. Essity består av tre olika affärsområden i Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene. 

Magnus Groth betonar att arbetet med hållbarhet kan se olika ut beroende på vilket affärsområde det handlar om. 

– Men mycket handlar om att reducera plastanvändning och att kunna använda återvunna material i våra tillverkningsprocesser. Vi har alltid varit ambitiösa när det kommer till hållbarhet och beslutade oss nyligen för att höja våra ambitioner ytterligare. 

För att kunna vara med och bidra till FN:s Global Compact-mål om nettonollutsläpp till 2050 behöver Essity jobba i en högre takt, berättar koncernchefen.

– Tidigare var vår målsättning att sänka våra utsläpp med 25 procent fram till 2030 jämfört med 2016. Nu är det en minskning om 35 procent som gäller fram till dess. 

Det finns ett flertal bevis på vad Essity konkret gör för att vara med och bistå med positiva inslag till att påverka miljön i en god riktning. 

– Vi arbetar mycket med bränslebyten och energieffektivisering. Vi släpper ut omkring sex miljoner ton av koldioxid om året och varje förändring är med och bidrar till minskningar. 

Magnus Groth lyfter också fram behovet av att minska avfallet som uppstår i samband med framställandet av engångsprodukter. 

– Vi har bland annat tagit fram absorberande, tvättbara underkläder och produkter för mens och lättare inkontinens. Det minskar avfall och utsläpp. Inom segmentet “Tork” har vi tagit fram mikrofiberdukar i stället för pappershanddukar. Dessa går att använda flera gånger, säger Magnus Groth och tillägger: 

– Samtidigt innehåller förpackningarna plast, som blir besvärligt som avfall. Därför har vi satt upp ett ambitiöst mål om att 85 procent av våra förpackningsmaterial ska komma från återvunnet material 2030. Minst hälften ska komma från återvunnen plast i Europa. 

Magnus Groth konstaterar också att Essity sedan en tid tillbaka dragit igång en viktig anläggning mitt bland vetefälten i anslutning till staden Mannheim i Tyskland. Där används halm i stället för färsk träfiber som råvara för att tillverka mjukpapper.

– Här får vi halm som material från lokala leverantörer och behöver inte använda material från skogar uppe i norr som torkats och transporterats en längre sträcka. Det ger ett lägre koldioxidavtryck. 

Essitys nybyggda fabrik i Mannheim. Foto: Essity.

I Sverige finns det ett annat exempel på hur Essity lägger grunden för lösningar med positiv miljöpåverkan. I Lilla Edet utanför Trollhättan arbetas det med en koldioxidfri produktion av mjukpapper genom att naturgas ersätts med biogas. 

Det går inte att tvivla på att intresset för hållbara lösningar och produkter har ökat markant bara det senaste decenniet. 

– Engagemanget är enormt mycket större nu. Det ser vi både i regleringar och överenskommelser, så som Parisavtalet, bland våra anställda och att det efterfrågas när vi ska rekrytera från högskolor. Investerare är pålästa och ställer många frågor till oss. Vi är glada att vi ligger bra till i olika ESG-rankingar. Det är en kvalitetsstämpel. 

LÄS OCKSÅ: Mjuka värden som ger effekt på sista raden

Skapar det även spännande möjligheter för ökad lönsamhet?

– Vi ser ett stort intresse bland våra B2B-kunder och att konsumenterna rent generellt är beredda att betala mer för hållbarare produkter. Ett exempel är en toarulle som inte innehåller någon pappershylsa i mitten. Vi har starka varumärken, investerar mycket i produktutveckling och kan hantera förändringar i råvarupriserna. Vi kan även bryta oss in på nya marknader. Det ger oss konkurrensfördelar. 

Trender som ger medvind

Essity har kanske inte varit den hetaste aktien på Stockholmsbörsen sedan starten av 2020-talet. Men Magnus Groth tror att mycket talar för att bolaget kommer att kunna utvecklas väl de kommande åren. 

– Vi ser många faktorer som spelar oss i händerna. Medelklassen växer och blir större världen över. Intresset för hälsa och personlig hygien finns redan och kommer att bli ännu större. Sedan är vi även skickliga på att ta till oss av nya tekniker och kan dra nytta av digitaliseringen som bara är i sin linda. Vi har stora besparingsmöjligheter och förutsättningarna att göra våra fabriker både miljövänligare och effektivare. 

Magnus Groth understryker att Essity absolut påverkats av covidpandemin och att inte minst “Professional Hygiene” tagit stryk av nedstängningar och restriktioner. 

– Det var egentligen bara toapappret som klarade sig väldigt bra. Naturligtvis var det inte här vad vi hade önskade oss, men vi fick ändå indikationer tidigt om vad som var på gång och kunde anpassa oss och ta fram rimliga åtgärder.

Han gläds över att Essity kunnat hålla sina investeringar i produktutveckling uppe. 

– Vi har fortsatt att satsa på alla våra geografier och kategorier. Våra egna varumärken säljer väldigt bra och den underliggande trenden är stark. Även om vi lidit av stigande priser på massa och råvarumaterial kan vi kompensera oss. Rent historiskt har vi även alltid kommit stärkta ur perioder med motvind på råvaruprissidan. 

Hur vill du skapa större aktieägarvärde för Essitys investerare framöver?

– Det handlar ju om att öka försäljningen och om att effektivisera vår verksamhet. Innovation och förbättringar i pris/mix är några beståndsdelar. Sedan vill vi utveckla våra redan starka varumärken ännu mer. Det gäller att förbättra vår produktportfölj för att kunna dra nytta av de generella trender som vi ser i samhället, säger Magnus Groth, och tillägger: 

– Sedan behöver vi verkligen hålla tempot på vårt hållbarhetsarbete uppe. Det kommer att bli ännu viktigare att vara framgångsrika där.

MISSA INTE: Billigare klädkonsumtion – gör nytta för miljön

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem