Spännande aktiecase i het tillväxtregion

Många intressanta satsningar sker just nu i Norrland. Näringslivet allra högst upp i Sverige är på frammarsch och flera börsbolag finns med och täljer guld på utvecklingen.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 4 2021

Norrlands rikedom på råvaror och naturresurser har allt sedan 1500-talet varit av betydande vikt för Sveriges framgångar som industrination. De första sågverken i Mellannorrland anses som den absoluta starten för den svenska industrialiseringen när ångdrivna sågar kom i produktion i mitten av 1800-talet. 

Under slutet av samma århundrade möjliggjorde Malmbanan även en storskalig gruvdrift i malmfälten. Dessa förändringar i teknik och infrastruktur kombinerat med den globala industrialiseringens effekter på såväl efterfrågan av råvaror som förädlade produkter befäste Norrlands ställning som en mycket viktig bas i Sveriges industri. 

I ljuset av dagens samhällsutveckling börjar den här historien bli intressant att lyfta igen. I en samtid där tekniska framsteg och infrastruktur tillsammans med en ökad efterfrågan på gröna industrisatsningar kan komma att spela Norrland i händerna. 

LÄS MER: Kedjan som kan sätta börstonen

Spännande satsningar

Den underliggande strukturen är likt 1800-talets industrialisering en grundförändring i produktionen. På 1800-talet handlade det om en strukturalisering och byråkratisering av tillverkningen upplagd för att effektivisera och göra industrin storskalig. Så här omkring 200 år senare handlar de underliggande strukturförändringarna i industrin om att möta dagens klimatutmaningar med en grön och hållbar produktion. I Norrlands fall möts denna efterfrågan med exempelvis Northvolts satsning i Skellefteå där bolaget ska producera batterier med vad som de själva kallar grön batteriteknik. Fabriken i Skellefteå är lika stor som Gamla Stan i Stockholm i yta och batterierna ska bland annat hållas på ett minimerat klimatavtryck och kunna återvinnas till nya batterier efter förbrukning. 

Några mil utanför Skellefteå hittar vi Bolidens smältverk Rönnskär som i dag bland annat är en av världens största återvinnare av metall från elektronikmaterial, ofta från kretskort och mobiltelefoner. Även Alimak Group, också ursprungligen från Skellefteå, satsar på framtiden. Genom sina hissar tänker bolaget bli en del av de globala megastädernas framväxt – som oftast sker på höjden.  

En annan industrisatsning i Norrlandsregionen som ofta nämns i sammanhang med Northvolt är H2 Green Steel i Boden där planen är att producera stål fossilfritt genom vätgas . Framställningen av det fossilfria stålet görs egentligen genom samma teknik som Hybrit-projektet som SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans utvecklar. Dessa norrländska industrisatsningar kommer att innebära tusentals nya arbetstillfällen och en ännu starkare och relevantare global roll för regionen.

Men det norrländska näringslivet slutar inte där. Inom techsektorn finns en del intressanta företag, framför allt från Umeå. Där har samarbetet mellan det privata, offentliga och det akademiska sedan länge varit starkt. 2012 var Umeå för övrigt på plats 15 av världens då snabbast uppkopplade städer och några år senare skulle Umeå också komma att bli en av Sveriges första 5G-städer. I Umeå återfinns flertalet börsnoterade företag. Bland dem programvarubolaget Vitec, spelutvecklaren Zordix och Codemill som arbetar med videoplattformar. 

MISSA INTE: Verkstadsklustret som byggt Sverige

Ringar på vattnet

Även infrastrukturen utvecklas i Norrlands favör. Bara en sådan sak som elflyg kan, om det blir verklighet kommersiellt, potentiellt öka tillgängligheten till och inom regionen. Norrbottniabanan, med sin kustnära dragning mellan Umeå och Luleå, skulle öka tillgängligheten och förenkla resandet inom regionen. En dragning av banan skulle innebära att den norrländska kusten sammanhängande knyts ihop med det europeiska järnvägsnätet. 

Det skulle knyta ihop en region som är lika tätbefolkad per kvadratkilometer som Västra Götaland. Med andra ord på en delad tredje plats efter Stockholm och Skåne. På tal om den norrländska järnvägen: Skelleftehamnsbaserade företaget Railcare är specialiserat på just järnvägsunderhåll och är även börsnoterat.

Sammanfattningsvis är Norrland med dess naturtillgångar och planerade industriprojekt, tillsammans med de underliggande samhällstrenderna, en region på frammarsch som har god tillväxtpotential. Det gynnar inte enbart de företag som är direkt involverade i projekten utan självklart hela regionens företag likt ringar på vattnet. 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem