Skanska

I slutet av 1800-talet grundade Rudolf Fredrik Berg Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet. Med framgångsrika betongprodukter nådde bolaget från Sveriges södra vidder stora framgångar och i takt med framgångarna utvecklades bolaget till det internationella byggbolag de är idag.

Skanska har cirka 40 000 anställda i koncernen som återfinns i Norden, Europa och USA. Bolaget är uppdelat i tre verksamhetsområden: bygg- & anläggning, bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling. Med andra ord är det ett brett spektrum av byggbranschens många områden från entreprenad och underhållsdrift till bostäder.

 

Sänkt utdelning

I början av 2018 tillträdde Anders Danielsson som VD och koncernchef för Skanska och fokus har legat på tre huvudmål: återställa lönsamheten inom byggverksamheten, maximera potentialen i kommersiell fastighetsutveckling & bostadsutveckling samt ett mer produktivt Skanska som helhet. Hans första helår som VD kan beskrivas som tudelat då lönsamheten försämrades i byggverksamheten på grund av problem i Polen och USA. Det positiva är ett fortsatt starkt resultat inom projektutveckling och bibehållen lönsamhet inom bostadsutvecklingen. Det mest anmärkningsvärda är att utdelningen sänktes från 8:25 kronor till 6 kronor vilket motiveras med att ökade investeringar behövs inom projektutvecklingen.

 

Boklok

Prisnedgången på Sveriges bostadsrättsmarknad har inte gått obemärkt förbi byggbolaget, men sedan länge har de olika formler för att möta motgångar. Tillsammans med IKEA har Skanska utvecklat ett boendekoncept, Boklok, som riktar in sig på lågprissegmentet och därmed möjliggöra för fler personer att kunna köpa bostad. Med standardlösningar och modulbyggande hålls kostnaderna nere i den lite mer annorlunda försäljningsprocessen. Istället för budgivning och en tävla om vem som fått störst lånelöfte av banken ligger utgångspriset fast. Vem som får bostaden avgöras genom en intresseanmälan och slumpvis dragning skapar turordningslistan.

 

Hur upplever du bostadsmarknaden i Sverige?

– Vi ser en tuffare marknad i Sverige och en något svagare i Norge. Det handlar om att förändra mixen i portföljen och kunna anpassa kostymen. Vi har varit på hugget och investerat i hyresrätter och ett koncept för billigare bostäder, BoKlok, i Sverige”.

 

Anders fortsätter och resonerar kring problematiken för unga att komma in på bostadsmarknaden:

 

–– Vi tar upp med både politiker och banker frågan om ungas bostadsproblematik. Rörligheten på bostadsmarknaden måste öppnas upp och hyresregleringarna i Sverige behöver ses över. Finansiering för unga är viktig och där kan Sverige lära av Norges modell, där hjälper staten till så unga kan ta bostadslån. Speciellt för förstagångsköpare kan till exempel hjälp med handpenning eller ha amorteringsfritt till en viss ålder vara bra alternativ.

 

Hur är responsen från politikerna?

– De lyssnar och förstår sen är det så att det är svåra frågor att ta tag i. Breda politiska överenskommelser behövs och det saknas idag. Jag upplever att politiker förstår problematiken.

 

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem