Så tolkar du aktiens rapportreaktion

En aktie flyger inte sällan flera procent upp eller ned i samband med en kvartalsrapport. Här går vi igenom några förklaringar till varför rejäla rörelser kan uppstå i till synes väldigt stabila bolag.

Först och främst är det viktigt att framhålla att alla börsnoterade bolag självklart är olika och påverkas av helt skilda saker och faktorer – både bolagsspecifika, sektormässiga och omvärldsmässiga.  

Men det finns ett par parametrar som nästan alltid, oavsett vilket bolag det handlar om, går att ta hänsyn till.  

  • Förväntningar. 

Det finns alltid en bild kring vad bolaget väntas leverera i form av bland annat rörelseresultatet, omsättning, marginal och tillväxt och vilken form av framtidssyn som ska ges i vd-ordet. Om bolaget antingen över- eller underpresterar på någon eller några av punkterna brukar det få konsekvenser för aktiekursen direkt efter rapportsläppet.  

  • Liknande bolags leverans. 

Om det gått extra dåligt eller bra för bolag inom en viss sektor eller ett visst område i samband med kvartalsrapportsäsongen är det lätt att humöret även smittar av sig på även just din aktie. 

  • Aktiens sentiment. 

Hur har aktien gått tiden före kvartalsrapporten? Om den är upp 10–15 procent veckan före krävs det mer för ett fortsatt lyft, än om det motsatta förhållandet gäller. Ju lägre förväntningar, ju enklare att få en kurs som stiger. I alla fall på kort sikt.  

  • Psykologi. 

Det är lätt att det uppstår en form av flockbeteende på rapportdagen där mer kortsiktigt inriktade investerare agerar snabbt på nyheten och att andra då följer efter. Sedan går det ofta, när siffror och information fått smältas, att se en ny form av rörelse i aktien under fortsättningen av handelsdagen och kommande dagar.  

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem