Så mycket skatt betalar du för ditt ISK 2021

Riksgälden har slagit fast den ränta som ligger till grund för schablonskatten för Investeringssparkonto.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats. Om du är för gammal för att vara med i Unga Aktiesparare kan du gå med i organisationen här. 

2021 blir skatten för ISK den lägsta möjliga, det blir samma som för år 2020 och lite lägre än under 2019, 0,375 procent av kapitalunderlaget, det uppger Di.

Golvet är nått för hur mycket schablonskatten får sjunka. Det som styr skatten är nivån på statslåneräntan i slutet av november. Den räntan har pressats ner under de senaste åren och nu har Riksgälden satt den till minus 0,1 procent.

Dagens industri har tagit fram några räkneexempel på vad det innebär för dig som sparare:

Har du 100 000 kronor på ditt ISK-konto i början nästa år betalar du 375 kronor i skatt, om du inte har någon avkastning eller gör någon insättning.

Skatten räknas ut efter en komplicerad modell som baseras på en avstämning av kapitalets storlek vid ingången av varje kvartal och på hur stora dina insättningar är som gjorts under året. Det är när dessa siffror läggs ihop och delas på fyra som du får fram kapitalunderlaget som sedan beskattas med 0,375 procent.

Skulle du ha fem gånger så mycket pengar på ditt konto, 500 000 kronor i början av nästa år och gör en månatlig insättning på 2 000 kronor per månad i 12 månader, får du en skatt på 1930 kronor om din avkastning är noll.

Med avkastning på ditt kapital ökar skatten, hur mycket det ökar avgörs beroende på när värdeförändringen har skett.

Skulle värdet på ditt kapital minska används samma modell och schablonsskatten blir lägre.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem