Så kan sanktionerna slå mot Ryssland – och världsekonomin

Efter Rysslands invasion av Ukraina har västländerna meddelat flera slags ekonomiska sanktioner som markering och motåtgärd. Hugo Burén tittar närmare på vad dessa och en möjlig total uteslutning av Ryssland ur Swift-systemet kan innebära.

Ekonomiska sanktioner och Swift-systemet 

Vid dagarna för Rysslands invasion av Ukraina har det talats om vilka sanktioner och åtgärder som de Ukrainastödda västländerna bäst bör ta till för att stoppa Rysslands frammarsch. En stark stödinsats förutom direkta militära medel kan vara ekonomiska sanktioner. Europa och USA är nämligen mycket viktiga spelare i världsekonomin och fungerar som ett slags nav för hela världens länder när det kommer till handel mellan storföretag, banker och länder. Exempelvis är den amerikanska dollarn den ohotat största valutan globalt sätt och används ofta mellan länder vid handel. Sanktioner kopplat till användningen av dollar var tidigt ett förslag som det talades om. En annan möjlig sanktion som nu ser ut att bli verklighet är att begränsa Ryssland och i synnerhet ryska banker i Swift-systemet. Lösningen har beskrivits som den finansiella atombomben och skulle slå mycket hårt mot den ryska ekonomin. 

Vad är Swift-systemet?  

Swift (Society for worldwide interbank financial telecommunications) är en slags internationell betalningslösning i kooperativform som ekonomiskt kopplar samman medlemmarna inom systemet. Medlemslistan består av länder, finansiella institut och banker. Inom systemet sker merparten av världens globala ekonomiska transaktioner. I dagsläget finns lite drygt 11 000 medlemmar, och med miljontals affärshändelser som sker varje dag. 

Inom ramarna för betalningssystemet görs oerhört stora transaktioner dagligdags. Om Ryssland skulle uteslutas ur systemet skulle de exempelvis kunna få problem med betalningen för olje- och gasförsäljning, alltså deras kanske viktigaste källa till export. 

LÄS OCKSÅ: Efter Rysslandsinvasionen – analytikerns börstips: ”Sälj inte bort dig”

Ekonomiska sanktioner kan skapa internt missnöje  

Ekonomiska sanktionerna kan göra kostnaden för Rysslands krigsföring högre. Men det kan också skapa internt missnöje i landet, något som inte heller är till de styrandes favör. En invasion av ett sedan länge fristående land kan framstå som onödigt för befolkningen i allt högre grad i takt med att de personliga konsekvenserna hos befolkningen ökar. Under dagarna för invasionen fick vi bland annat se en halvering av det ryska börsindexet Dow Jones Ryssland. Vi fick även läsa om hur en del sanktioner skulle införas mot förmögna familjer i USA med koppling till det ryska styret, hur ryska tillgångar i EU frusits eller att ryska företag skulle få svårare att handla i dollar och hur delar av EU:s export till Rysslands stoppats. Allt sådant är sånt som kan få befolkningen att bli allt mindre positiva till krigsföringen i Ukraina. 

Den kommande vägen för sanktioner  

Vi får helt enkelt vänta och se hur hårda de ekonomiska sanktionerna kommer att bli. Och gällande en rysk uteslutning ur Swift-systemet finns det även experter som menar på att europeiska länder också kommer få bakslag genom deras beroende av ryska produkter och i synnerhet energitillgångarna. En del EU-länder har tidigare varit skeptiska mot en rysk uteslutning då de är beroende av den ryska gasen och oljan samt att de har stora lån från ryska aktörer som de vill kräva tillbaka. Samtidigt har de stora länderna i Europa tillsammans med USA nu kommit med ett uttalande om att en del ryska banker ska uteslutas ur Swift-systemet inom snar framtid.

MISSA INTE: Låt dig inte skrämmas av börsbjörnen

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem