Så kan du maxa din pension

Pensionssystemet kan kännas både komplicerat och avlägset. Vi som läser detta har mest troligt en bit kvar till pensionen – som grädde på moset ska riktåldern dessutom höjas. Men som bekant är kunskap inte tungt att bära. Det svenska pensionssystemet kan vara både kul och nyttigt att lära sig redan under åren som ung aktiesparare.

På din pensionsgrundande inkomst sätts varje år 18,5 procent av till den allmänna pensionen. Den pensionsgrundande inkomsten består av inkomster från lönearbete eller från egen näringsverksamhet, men även delar av de sociala försäkringarna räknas också som pensionsgrundande inkomst.  

Inkomstpension 

Den allmänna pensionen, alltså den största delen av den så kallade pensionspyramiden, består av både inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen (dit 16 procent går) är en del av ett system vi kallar “pay as you go”. Det innebär att dagens pensionsavsättningar från de som arbetar i dag går till de som är pensionärer i dag. Samtidigt som de gör inbetalningarna tjänar de in pensionsrätter baserat på avsättningarnas storlek, alltså hur mycket pensionsgrundande inkomst de har.  

Dessa pensionsrätter är vad som senare kommer ligga till grund för hur mycket inkomstpension de själva får när det är dags för deras egen pension. Den delen av inkomstpensionerna som inte går till dagens pensionärer förvaltas i buffertfonderna AP1, AP2, AP3, AP4 och AP6. De ska se till att det finns ekonomisk stabilitet i inkomstpensionssystemet.  

Premiepension 

Den andra delen av den allmänna pensionen utgörs av premiepensionerna, vilken är 2,5 procent. Premiepensionerna är den delen av den allmänna pensionen som du själv får styra förvaltningen av. De förvaltas nämligen i ett fonderat system, alltså att riktiga pengar avsätts i fonder tills du faktiskt går i pension.  

Du kan själv välja vilket fondbolag och fond som du vill ha din premiepension i. Gör du inget val hamnar dina premiepensionspengar i den statliga AP7 Såfa. Men det är en fond som har presterat mer än väl jämfört med många andra fonder. Även här handlar det precis som med andra fondval, att hitta en förvaltare som gör ett bra jobb till en låg avgift.  

LÄS OCKSÅ: Enkel aktievärdering

Tjänstepension 

Utöver den allmänna pensionen (inkomstpension och premiepension) kan du få tjänstepension från din arbetsgivare. Det är en avsättning på din lön på ungefär 4–7 procent beroende på avtal. Tjänstepensionerna bestäms genom kollektivavtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden. Beroende på var du är anställd ser dina tjänstepensionsavtal lite olika ut. Privatanställda arbetare har exempelvis tjänstepensionsavtalet SAF-LO medan privatanställda tjänstemän har ITP. Sedan har också anställda i stat, region och kommun andra tjänstepensionsavtal.  

Tjänstepensionerna administreras sedan av särskilda valcentraler. För de privatanställda tjänstemännen som går under ITP är det Collectum som sköter det. Väl på Collectum kan du själv välja var du vill att din tjänstepension ska placeras. Det kan vara i bolag som erbjuder traditionell försäkring eller fondförsäkring. I en traditionell försäkring har pensionsförsäkringsbolaget ansvar för förvaltningen, ofta till en lite lägre risk. I en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du vill att tjänstepensionen ska vara placerad i. 

Möjligheten finns här att ta mer risk genom exempelvis aktiefonder.  

Eget sparande 

Utöver dessa två delar av pensionspyramiden finns toppen med eget sparande. Det kan handla om att slänga in några hundralappar per månad till en egen fond på ditt ISK eller att investera i aktier på lång sikt. Här är det du som bestämmer till fullo. Det handlar om att på egen hand ge sig själv en ekonomisk krydda när man går i pension.  

Vad avgör pensionens storlek? 

Hur pensionernas storlek utvecklas beror på en mängd saker. På individnivå beror din pension på hur mycket du jobbat, din inkomst och marknadens utveckling.  

På samhällsnivå avgörs pensionernas utveckling av löneutvecklingen generellt (då inkomstpensionernas pensionsrätter prissätts därefter). Men även marknadens värdeutveckling när det kommer till aktier, fastigheter och andra tillgångsslag är av stor betydelse när det gäller framtidens pensioner. Det beror på att delar av pensionssystemet är placerat i den typen av tillgångar.  

När du väl är i pensionsåldern spelar arvsvinster också roll. De avlidnas allmänna pensioner betalas i regel ut till dem i samma årgång som fortfarande är vid liv.  

MISSA INTE: Därför ska du investera i aktievänner

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem