Foto: Colourbox.

Så beskattas utdelningen – skillnaden på ISK och depå

Under våren trillar utdelningar från börsföretagen in på investerarnas konton. Så här skiljer sig beskattningen åt beroende på om aktierna ligger på en aktiedepå eller ISK.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

Upp till 280 miljarder kronor väntas börsbolagen betala i utdelning under 2023. Hur utdelningen beskattas beror på om dina aktier förvaras på ett värdepapperskonto/värdepappersdepå eller ett investeringssparkonto, ISK.

Den som förvarar sina aktier på ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå betalar skatt om 30% på utdelningarna, och har också möjlighet att kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster. Att skatten dras och att Skatteverket får rätt uppgifter behöver investeraren inte bekymra sig för. Det utbetalande institutet, vanligen Euroclear, drar skatt på utdelningen direkt vid utbetalningen och aktieägaren får nettobeloppet insatt på sitt konto, skriver Swedbank på hemsidan.

Banken eller motsvarande aktör som tillhandahåller depån, lämnar normalt sett kontrolluppgift på utdelning och avdragen skatt till Skatteverket.

”I normala fall brukar utdelningar inte utgöra några problem i samband med deklarationen. Har du aktier på ett värdepapperskonto eller värdepappersdepå förtrycks uppgifter om bruttoutdelning under avsnittet ”Inkomster–Kapital” och avdragen skatt räknas tillgodo i skatteberäkningen, säger Maria Irbäck, skatteinformatör på Skatteverket.

Har man istället aktierna på ett ISK beskattas utdelningen inom ramen för en schablonbeskattning. Så här går beräkningen av skatten på ISK till lite förenklat:

Vid ingången av varje kvartal kontrolleras värdet av alla tillgångar på kontot –inklusive likvida medel. Sedan beräknas ett genomsnitt för värdet på kontot under året. Har man haft tillgångar motsvarande 90 000 kronor på kontot vid två tillfällen och 110 000 kronor vid två tillfällen, blir snittet 100 000 kronor. Skattesatsen beror av statslåneräntan per 30 november året innan.

I år ser det ut så här vid ett kapitalunderlag på 100 000 kr:

Statslåneränta: 1,94% + 1 procentenhet = 2,94%.

Genomsnittligt kapital i exemplet: 100000 kr

Beskattning: 100000 kr * (2,94%* 30%) = 882 kr i skatt

Eftersom skattesatsen beror av statslåneräntan har skatten på ISK blivit 2,3 gånger högre jämfört med förra året. Det innebär att ISK har blivit mindre förmånligt relativt värdepapperskonton och värdepappersdepåer. Men Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, föredrar fortfarande ISK.

”ISK är bra för den som är långsiktig, sparar i aktier och aktieliknande instrument och förväntar sig en hög avkastning–ungefär 4% och uppåt. Kalkylen blir sämre nu när skatten höjts – men jag skulle säga att det fortfarande är värt det. Jag sparar själv med ISK”, säger han.

Tre tips kring hur du hanterar utdelningen:

1.Huvudrådet är att köpa fler aktier i utdelande bolaget. ”Vid en utdelning tar bolaget pengar från kassan och ger till dig. Om du inte vill att det ska bli som om du sålt aktier i det utdelande bolaget ska du återinvestera pengarna”, säger Aktiespararnas analytiker Robert Andersson.

2.Om man plockar ut pengarna från börsen avbryter man ränta på ränta-effekten. ”Det tycker jag är dumt. Vad du absolut inte ska göra är att låta pengarna ligga oinvesterade på ISK. Då avbryter du inte bara ränta på ränta-effekten–pengarna kommer dessutom att vara föremål för beskattning”, säger Robert Andersson.

3.En tredje alternativ är förstås att investera utdelningen i andra aktier eller aktieliknande instrument om man tror att det ger bättre avkastning och/eller lägre risk än i det utdelande bolaget.

Aktiespararna

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem