Så analyserar du verkstadsaktier

Verkstadssektorn är lika klassisk som stor och har både betytt och betyder mycket för många länders position i dag och dess fortsatta utveckling. Sverige är inget undantag. På Stockholmsbörsen är sektorn särskilt stark och utgör hela 35 procent av OMXS30. Vad är särskilt viktigt att tänka på när du går i tankarna på att investera i ett verkstadsbolag?

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2021

Många verkstadsbolag är ofta väldigt stora. Både vad gäller omsättning och börsvärde. De har beprövade affärsmodeller som har visat sig starka och lönsamma över tid. Det är en väldigt bra start. Som investerare bör du däremot inte glömma bort att världen förändras hela tiden. Det gör även efterfrågan på olika varor. Som steg ett bör du därför verkligen förstå bolagets produkter. Med en god förståelse för produkterna har du lättare att utvärdera hur du tror att bolagets efterfrågan kommer att förändras i framtiden. Bara för att något är beprövat och lönsamt betyder det inte att det alltid kommer att vara så. Fråga Nokia. 

Även om långsiktig efterfrågan är god kan den däremot vara svängig. Många verkstadsbolag har en tung och kostsam tillverkning och är mycket känsliga för konjunkturläget. Deras produkter säljs ofta för mycket stora nominella belopp och har inte sällan en lång livslängd. Det innebär att många kunder agerar försiktigt vid en lågkonjunktur. ”Det börjar egentligen bli dags att byta ut den här maskinen, men nu är det lågkonjunktur och vi behöver spara pengar. Den håller nog två år till”. När många kunder tänker på samma vis samtidigt blir det kännbart för verkstadsbolaget. På så vis kan mångmiljardvinster snabbt bytas ut mot miljardförluster i en tyngre marknad. 

Det positiva är att samma effekt som kan bli kännbar i lågkonjunktur i stället verkar för bolaget i högkonjunktur. Som investerare är det därför viktigt att förstå hur bolagen påverkas av konjunkturrörelserna samt var man befinner sig i konjunkturen. Det är ofta vid högkonjunkturens topp som nyckeltalen ser som attraktivast ut, vilket är av mycket liten hjälp om en lågkonjunktur står för dörren. Värt att nämnas är att vissa verkstadsbolag ofta möter starkast efterfrågan i början av en högkonjunktur medan andra snarare har sin starkaste period i slutet av högkonjunkturen.  

För att skapa viss förståelse kring hur efterfrågan ser ut i närtid kan investeraren kika på orderingången. Där berättar bolaget om hur många beställningar det har fått under kvartalet. I ett bolag som arbetar med enklare produkter med snabb leverans, exempelvis e-handelsbolag, blir ordrarna i stort sett detsamma som omsättningen. I mer komplexa verkstadsbolag som arbetar med långa leveranstider kan dessa ibland ta emot betydligt fler ordar än vad de kan producera vid tillfället. Beställningarna ligger då kvar i det som kallas orderstocken som skapar goda förutsättningar för hög omsättning även kommande kvartal. Särskilt positivt läge är det om orderingången i flera kvartal i rad är högre än omsättningen. Då finns goda förutsättningar för bolaget att skala upp sin tillverkning och kunna öka omsättningen.   

Jag vill slutligen skicka med en sista tanke kring att analysera just verkstadsbolag – och det är den politiska risken. Även om verkstadsbolag vanligtvis inte är kontroversiella för de produkter de tillverkar, till skillnad från bland annat vård- eller skolbolag, ska det återupprepas att ett lands industri ofta har spelat en mycket stor roll för ett lands utveckling och ses som en viktig del av dess infrastruktur.

Svenska verkstadsbolag är mycket skickliga och verkar på en liten inhemsk marknad. Därför agerar de flesta på den globala spelplanen. Om ett land upplever att deras industri blir utkonkurrerad kan det då välja att vidta politiska åtgärder, så som höga importtullar och direkta förbud, för att hjälpa inhemsk produktion. Det kan skapa plötsliga och stora skador för bolag med hög export till särskilda länder. 

Med hjälp av ovanstående tips hoppas jag att du känner dig något kunskapsrikare och är redo att börja analysera våra spännande verkstadsaktier. Lycka till!

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem