Risk för stora konsekvenser

Hemska krig och geopolitiska kriser ställer även till problem i världsekonomin och kan innebära hårda slag mot börsens bolag. Det är ett måste att läsa på och känna till vilka följder olika former av konflikter kan få för dina investeringar, skriver Elin Wiker.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2022

Det är något otroligt sorgligt och fruktansvärt som har hänt i vår omvärld. 24 februari invaderade Ryssland Ukraina och det var början på det fasansfulla krig som nu utspelar sig. Ett ämne som, tyvärr, i och med detta kommit högt upp på agendan är de geopolitiska riskerna i världen och dess effekter på bland annat de finansiella marknaderna. Jag har därför tänkt förklara olika typer av geopolitiska risker och dess eventuella konsekvenser när det kommer till företag samt börsen i den här artikeln.

Geopolitik beskrivs som följande av Nationalencyklopedin: “Benämning på studier om staters agerande utifrån geografiska förhållanden”. Vad vi då menar med geopolitisk risk är risken staters olika agerande medför. Det kan i sin tur innebära en del olika saker och typerna av agerande kan vara vitt skilda. 

Låt oss gå igenom de kanske viktigaste i huvuddrag:

I Europa har vi under lång tid tidigare varit skonade från krig med undantag för annekteringen av Krim 2014. Det har inneburit att vi på nära håll inte fått se konsekvenserna av ett krig – några som vi nu har blivit varse om. Krig är dock inget hela världen varit skonad från. Under de senaste decennierna har vi kunnat se ett flertal olika krig utspela sig runt om i världen. 

SE ÄVEN: Bli inte rädd för björnen – ta tjuren vid sparhornen

Tydligare påverkan

Utan att gå in på allt för många detaljer kan vi konstatera att just de flesta krig har vi i västvärlden på senare år sett få effekter av. Vi har tagit emot flyktingar som inneburit att bland annat offentliga konsumtionen ökat eller att priset på vissa varor, så som olja, gått upp. Men nu när vi ser krig på närmare håll och i denna omfattning är även konsekvenserna mer synbara. Högre matpriser och ökade energikostnader är två av flera exempel. 

En annan kanske mer vanlig geopolitisk risk som vi hört en del om senaste åren är i stället handelshinder eller rent ut sagt handelskrig. Dessa hinder kan innebära allt från att det läggs på extra tullar på varor om dessa kommer från ett specifikt land till att man kräver vissa specifika tester på varor eller diskriminerande skatter.

Vi har nu gått igenom krig och handelshinder. Men det finns också andra typer av risker som kan klassas som geopolitiska. Det kan bland annat röra sig om hur möjligheterna för företag att bedriva sin verksamhet i landet ser ut. Är det så att statsapparaten i landet kan gå in och börja diktera villkoren för hur företagen ska sköta sina affärer? Finns det tillstånd som kan dras in på lösa grunder?

Det som kan konstateras gemensamt för dessa olika typer av risker är att samtliga medför konsekvenser för omvärlden, oavsett vem det är som agerar. Konsekvenserna varierar dock i storlek från ytterst små till överväldigande stora beroende på var en händelse sker och vilka som är inblandade. 

Är det stora ekonomier inblandade eller ett land med en viktig handelsvara är konsekvenserna oftast större. Om det gäller en liten ekonomi som inte heller har en icke utbytbar vara eller en stor andel av världsexporten inom någon sådan kommer konsekvenserna för de allra flesta knappt vara synliga. Geopolitiska risker är något som då och då seglar upp på tapeten och börjar talas om allt mer. Det brukar sammanfalla med att just något händer eller är på väg att hända geopolitiskt. 

Slag mot marknaden

Vad innebär då dessa risker för börsen? Ja, även dessa varierar beroende på vad för typ av geopolitisk oro som vi pratar om. När det kommer till krig har vi oftast sett att börsen faller i inledningen av kriget men sedan kan återhämta sig. Likt det mönster vi såg i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 

Sedan kan kriget i sin tur få konsekvenser på världsmarknaden i form av högre inflation då leveranskedjor kanske förändras och olika råvaror som länderna i krig tidigare exporterat inte längre går att exportera. Det leder fram till att vi då står med ett lägre utbud. 

Handelshinder kan påverka företag på så sätt att det blir mer kostsamt för dem att exportera eller att det blir mer kostsamt att importera varor för kunderna varför dessa då kanske väljer en annan leverantör. Det resulterar i sin tur i lägre omsättning. När det kommer till bolag som verkar inom specifika geografiska platser och länder som anses mer osäkra med anledning av att till exempel staten kanske intervenerar leder det oftast till vad som brukar kallas en högre riskpremie. 

Det betyder att bolaget ofta värderas lägre än vad det hade gjort om det i stället var exponerat mot en annan marknad där denna risk inte finns på samma sätt. Jag vill avsluta med att säga att geopolitisk risk är något som alltid bör tas hänsyn till i en analys och i ett beslut. Riskerna kan som vi nu förstår innebära stora konsekvenser för specifika bolag, men också börsen som helhet. Då är det viktigt att ha gjort sin hemläxa. 

MISSA INTE: Nya tider oroar börserna

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem