Kinnevik och VNV Global går en intressant framtid till mötes, tror Stefan Wård. Foto: Unsplash.

Rider på framtidstrenderna: “Unik exponering”

Investeringar i Kinnevik och VNV Global har stor potential. Men det gäller att också vara medveten om förflyttningen längre ut på skalan av investmentbolagsrisk. “Det är ett måste att ha tålamod och våga vara långsiktig”, säger Stefan Wård, analyschef på Pareto Securities.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 1 2023

Kinnevik och VNV Global är två populära investmentbolag – vars fokus är inriktat på att leta efter morgondagens bolag som passar in i den nya, digitala ekonomin.

– De har en stark historik och går in och investerar i unga bolag där de ser en bra utvecklingspotential. De är skickliga på att hjälpa dem att utvecklas, säger Stefan Wård, analyschef på Pareto Securities, som följer både Kinnevik och VNV Global nära.

Under inledningen av 2020-talet trivdes bolagen som fisken i vattnet med den låga ränte- och inflationsmiljön. Det blev dock rejält med grus i maskineriet förra året. I takt med att både räntor och inflation sköt i höjden och tecken på en lågkonjunktur blev allt tydligare föll aktierna tungt. Kinnevik backade strax över 50 procent och VNV Global rasade cirka 75 procent under 2022.

– Det är inte så konstigt. Det blev en totalt förändrad riskvilja och tillväxtaktier är det som har gått allra sämst. Kommunikation, e-handel och tech hörde till de sektorer som var svagast. Kinnevik och VNV är båda mycket exponerade mot de här nischerna. Att båda bolagen dessutom har stort fokus på onoterade innehav, som är väldigt svåra för utomstående att värdera, gjorde inte saken bättre. Det blev som en perfekt storm.

Stefan Wård konstaterar att den generella riskaptiten för onoterade investeringar i bolag som befinner sig i tidig fas fortsatt är låg.

– Kinnevik klarade sig bättre än VNV under 2022. Till viss del på grund av deras ägande i mer stabila Tele2, som de fick stora utdelningar av, men också på grund av att de har en nettokassa på cirka 12 miljarder kronor. Det gör den finansiella risken extremt låg och skapar möjligheter att göra fina investeringar till ett bra pris i närtid. VNV har en klart större skuld. Jag är inte jätteorolig för VNV:s situation, men naturligtvis blir det lite andra förutsättningar.

Samtidigt skiljer sig bolagens värderingar åt. I början av 2023 handlas Kinnevik till en substansrabatt på strax under 18 procent medan VNV:s motsvarighet uppgår till cirka 50 procent.

– Det är en väldigt stor rabatt. De här aktierna är mycket intressanta under perioder när de handlas till större rabatter. Det är då man ska försöka plocka upp dem.

LÄS ÄVEN: 7 000 upp – nu tackar succéchefen för sig

Tänker offensivt

I fallet Kinnevik understryker Stefan Wård bolagets skicklighet att genomgå transformationer. Redan på 1980-talet inleddes en större första, större förändringsresa när Kinnevik blev en form av pionjär under Jan Stenbecks ledning i att utveckla den svenska mobiltelefonin.

– Kinnevik har varit otroligt skickligt på att se trender, fånga upp konsumentbeteenden och att investera i bolag som är exponerade mot dessa och har bra tillväxtpotential.

Hur passar en börsnoterad teleoperatör som Tele2 in i det nya tänket?

– Nu när det har varit ett mer ansträngt läge har ägandet i ett stort, stabilt bolag varit bra på kort sikt. Men över tid ser jag inte varför Tele2 ska finnas kvar i Kinneviks portfölj. Nu handlar det mer om att göra “exits” i yngre bolag på frammarsch i och med att Kinnevik vill vara ett innovativt riskkapitalbolag. Det visar sig i att Kinnevik bland annat har tagit bort sin ordinarie utdelning.

Med Georgi Ganev vid vd-rodret har Kinnevik avyttrat sina innehav i bolag som Millicom, MTG och Zalando.

– Nu har Kinnevik en diversifierad portfölj med tillväxtfokus. I vårdaktörerna Village MD och Cityblock finns det möjligheter till “exits” inom en relativt snar framtid, vilket kan frigöra bra kapital. Men det är portföljen och strategin som helhet som är det som kan vara intressant att köpa in sig i.

VNV Global, med ett tidigare namn i Vostok New Ventures och ett ordentligt fokus på investeringar i Ryssland och Östeuropa, styrs av vd Per Brilioth. Här lyfter Stefan Wård fram den inte minst spännande, onoterade exponeringen mot transportsektorn i innehav som Blabla Car, Voi och Gett som är inriktade på olika slags moderna lösningar.

– De här bolagen har utvecklats väldigt väl och har mycket mer att ge. Samtidigt är visibiliteten lite sämre i VNV än i Kinnevik.

Stefan Wård betonar att både Kinnevik och VNV Global är investmentbolag som erbjuder en unik exponering mot marknader över hela världen som är mer eller mindre omöjliga att komma åt som privatinvesterare.

– Det är däremot inte jätteenkelt att tolka all data som kommer ut. NAV:et, substansen, utgörs inte på samma sätt eller är lika tydlig som i till exempel Investor och Industrivärden. Så det gäller att bilda sig en egen uppfattning om huruvida det går att ha ett förtroende för bolagens ledningar och personerna som ansvarar för dess investeringar.

Vad är mer viktigt att tänka på som intresserad investerare?

– Stor andel av tillgångarna i bolagen är onoterade och därför kan det bli både större upp- och nedgångar från tid till annan. Men om du gillar tillväxtinvesteringar och vill placera bredare än i något eller några bolags enskilda aktier är Kinnevik och VNV väldigt intressanta alternativ. Det är viktigt att ha tålamod, vara långsiktig och se bolagen som spännande komplement i en större portfölj, säger Stefan Wård.

MISSA INTE: Bästa aktierna att köpa: “Alla kan bli rika”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem