Rätt medicin för fondportföljen

Hur går det att hitta att navigera rätt i vad som kan verka vara en snårig och svårgreppad bransch med många ovissa utfall? Douglas Drake, aktiv i Unga Aktiesparares lokalavdelning i Umeå, tar pulsen på fondutbudet inom läkemedelssektorn och guidar dig på vägen till balanserade investeringsbeslut.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 2 2022

Läkemedels- och medicinteknikbolag är ofta svåranalyserade och förknippade med förhoppningar och höga risker. En av Unga Aktiesparares gyllene regler är att förstå vad man köper. Vilket inte alltid är så enkelt när det handlar om bolagen inom sektorn.  Jag är en stor förespråkare av fonder, anser att det är världens bästa produkt och uppskattar när proffsen gör det hårda jobbet åt mig.

Läkemedelsfonder är branschfonder. Det innebär att innehaven följer ett visst tema med snävare inriktning. Genom att inkludera en branschfond i din portfölj får du en krydda och exponering som du annars kanske saknat. Läkemedelsbolag är nämligen i många fall mer än bara förhoppning. De största bolagen har goda kassaflöden och kan agera som krockkuddar i portföljen i skakigare tider. På samma sätt fungerar den här typen av branschfonder. 

Läkemedelsbolag är komplexa och slänger sig med knepig terminologi, mycket forskning och andra faktorer som gör dem svåra att värdera och få grepp om. I många fall kan bolagets framtidsutsikt värderas till sannolikheten att det får ett godkännande om distribution eller fortsatt forskning. I många fall är produkten inte ens färdig för försäljning. Jag vet inte hur det enkelt går att göra en sådan värdering utan förespråkar fonder alla dagar i veckan.

Varför vill man ha exponering mot läkemedel?

Fördelarna är många. Läkemedel är inte en cyklisk sektor utan kunder har köpkraft i alla typer av konjunkturen, oavsett börshumör. Vi skulle kunna jämföra det med dagligvaruhandel som har liknande mönster. Detta beror på att hälsa och välmående prioriteras framför nya skor eller fiberkablar. Vi lever längre och marknaden växer. Det betyder att stora summor pengar allokeras inom branschen. 

Som investerare vill du eventuellt kapitalisera på tillväxten, som jag tror blir större på sikt.  Läkemedelsfonder kan ses som ett komplement till din portfölj och behöver inte vara byggstenen. Men detta är självklart en smaksak.

Genom att inkludera en läkemedelsfond får du, annars svårtillgänglig, exponering mot branschen. Genom att låta en fondförvaltare sköta placeringarna får du ett professionellt team som arbetar dagarna i ända med att förstå bolagen och branschen – självklart mot en avgift. Som tidigare nämnt kan underliggande innehav agera en dämpande kudde när ”börsbilen” frontalkrockar. Läkemedelsfonder bidrar till ökad diversifiering av portföljen och till att risken sprids.

Vilka risker finns med läkemedelsfonder?

Fonderna är smala och branschspecifika och som investerare är det en god idé att veta om riskerna som branschen kommer med. Forskningsstadiet för bolag som tar fram nya läkemedel kan vara lång och förenat med höga kostnader (och nyemissioner). Många bolags lönsamhet bygger på patent. Dessa skyddar produktens marginaler och när de löper ut blir produkten mycket prispressad.

Bolagets rykte påverkar börskursen och vad som varumärket förknippas med. Ta Astra Zeneca som exempel. När deras covidvaccin visade sig kunna orsaka blodproppar gav det bolaget dålig publicitet, trots att vaccinet är en mycket liten del av deras produktutbud. Det är inte ovanligt att tänka på ”covid” när man hör Astra Zeneca nämnas. 

SE ÄVEN: Undvik beska aktiepiller

Hur har fonderna presterat historiskt?

Branschfonder och krockkudde i all ära. Läsare av Stock Magazine älskar avkastning. Ett bra jämförelseindex för dessa fonder är MSCI World Health Index. Jämfört med både MSCI World och ACWI har ”läkemedelsindexet” presterat bättre än båda på lång sikt. 

Det finns alltså avkastning att hämta. Många läkemedelsfonder har presterat starkt över tid och även inlett 2022 med en positiv avkastning. Vilket nog skulle vara tacksamt för de flesta mindre investerare som läser det här.

Hur väljer du bäst fonder?

Det finns olika sätt att värdera fonder. Via min webbplats, MyAdvice.se, bygger jag fondportföljer baserat på matematiska estimat. När jag väljer in en fond måste självklart exponeringen matcha diversifieringen i portföljen, men avkastning per tagen riskenhet är mycket viktig när jag jämför liknande fonder med varandra. Alltså, hur mycket avkastning som skapas relativt till tagen risk. 

Nyckeltal jag rekommenderar att titta extra noga på är sharpekvot och standardavvikelse när du ska jämföra fonder med varandra.  

Försök att hitta en förvaltare du tror på och vars arbetssätt du uppskattar. Som nämnt kräver branschen spetskompetens. Därför anser jag det vara en god idé att ta reda på mer om förvaltaren bakom respektive fond. Vad har fonden för “track record” och har den slagit index historiskt?

Bestäm vad du vill få ut av fonden. Vissa fonder fokuserar på stabila läkemedelsbolag som Astra Zeneca och Johnson & Johnson. Andra kryddar med mer bioteknik. Studera fondfaktabladen noggrant för att identifiera jämförelseindex, risk- och avkastningsprofil.

Handelsbanken Hälsovård Tema är en av mina personliga favoriter. De senaste fem åren har fonden har presterat en 117-procentig avkastning och har historisk sharpe på 1.13 och std. Deviation på 13.08 procent. Jämfört med DNB Health Care som noterar respektive 78 procent, 0.80 och 17,90.

Fonden finner ni i flera av portföljerna jag publicerar på MyAdvice. Titta gärna in på sidan.

MISSA INTE: “Guldålder för läkemedelsutveckling”

Douglas Drake är aktiv inom Unga Aktiesparare och driver fondportalen Myadvice. Foto: Privat.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem