PE-tal

PE-tal – Hög eller låg värdering

PE är det populäraste nyckeltalet inom fundamental analys. PE står för (Price / Earnings) och betyder priset för aktiekurs delat med bolaget vinst per aktie. På det sättet får man fram en vinstmultipel.

PE-talet används främst för att värdera ett företag. Det vanligaste exemplet är om ett företag har PE 10 innebär att det tar 10 år innan företaget tjänar tillbaka det du har betalat för aktiekursen.

Ett räkneexempel:

  • Priset på aktiekursen 100 kr
  • 10 kr vinst per aktie

100/ 10 = 10 PE-talet

Man kan säga att bolag med ett PE mellan 8 – 14 har ganska lågvärdering medan när PE lika med eller högre än 18 – 20 har en hög värdering. Men det är aldrig så enkelt eftersom det handlar mycket om marknadens framtida förväntningar om bolagets;

  • Framtida vinsttillväxt
  • Vinststabilitet
  • Osäkerheten kring framtida vinstprognoser
  • Marknadens värdering på vinsten

Om ett bolag har ett PE över 20 – 25 kan marknaden indikera att det är höga förväntningar på att bolagets kommande vinsttillväxt. Lika så tvärtom om exempelvis PE-talet är längre 10.

I många fall är det väldigt svårt att avgöra hur vinsten kommer att utvecklas i framtiden. Vilket gör det ännu svårare att gör en bedömning om vad som är rätt PE värdering för ett bolag.

Ett bra exempel är Kopparbergs där aktiekursen hade då gått upp med nästan 500% under perioden 2012 – 2014. Vilket gjorde att många var alltför försiktiga. Därför hade bolaget ett PE mellan 12 – 15.

 

Bilden visar Kopparbergs kursutveckling mellan 2011 till idag och det markerade områden mellan 2012 till 2014 kursuppgång med % avkastning. PE-talets historik visas ovanför.

Nu efterhand visade sig vara lågvärderat när vinsten växte med 50 % årligen senaste 2 åren och på samma gång aktiekursen fördubblades fram till idag.

Därför kan det vara klokt att inte fokusera allt för mycket på aktiekursen. Ett bolag behöver inte vara högt värderat för att aktiekursen går upp kraftigt eftersom det handlar mycket om förväntningarna om framtida vinstutveckling. Lika så när aktiekursen har gått ner kraftigt. Bolaget kan lika väl vara högt värderat om framtida vinsten fortsätter att falla.

Ett annat bra exempel är WeSC som hade fallit över 50 % efter en kraftig uppgång mellan 2010 – 2011. Det visade sig vara en mycket dålig affär om man köpte bara för att aktiekursen hade gått ned med 50%. Eftersom aktiekursen fortsatte falla med ytterligare 99%. Idag har bolaget stora problem och det är inte säkert man kan få tillbaka sin investering i framtiden.

 

WeSC kursutveckling mellan 2009 till idag. Markeringarna visar köpet direkt efter 50% nedgång kunde man få ytterligare 99% förlust. Vinstutveckling ovanför.

Varför har PE talet så höga variationer?

Det händer att PE kan variera kraftigt från så lite som 1 – 5 eller så högt som 50 – 80. I många fall har det ingenting att göra med bolagets nuvarande vinstnivå eller framtida förväntningar. Det är snarare engångseffekter så som nedskrivningar, uppvärdering, engångsvinst från avyttring av verksamhet. Därför bör man vara försiktig med att tolka PE-tal.

Dessutom passar inte vinstmått och PE-tal för vissa branscher som Investmentbolag och fastighetsbolag. Där vinsten är en redovisningseffekt.  Ett renodlat investmentbolag har ingen traditionell verksamhet och redovisade vinsten påverkas av hur innehavens värdering utvecklas under året utan att bolaget har gjort några förändringar i portföljen. Ett bra exempel är Investors historiska vinst och PE-tal som återspeglar börsutvecklingen.

 

Investors historiska vinstutveckling och PE-tal. Variationerna påverkas innehavens värdeutveckling vilket gör att både vinst och PE-tal blir helt meningslösa för ett bolag som Investor. 

Ett annat exempel är fastighetsbolagens vinst och PE. På samma sätt som investmentbolagets redovisningseffekter påverkas fastighetsaktiernas PE beroende på hur värdet av fastighetsinnehaven utvecklas under året.

Börsdata är samarbetspartner till Unga Aktiesparare och erbjuder nu en rabatterad premium version för dig som är betalande medlem.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem