Nuoret Osakesäästäjät – vår motsvarighet i Finland!

Unga Aktiesparares dito i Finland, Nuoret Osakesäästäjät, grundades för strax över två år sen med målet att göra aktier intressantare för landets unga. För lite privatekonomi i skolan, lägre trösklar för sparande och lägre courtage är givetvis frågor som står högt på dagordningen.

I dagsläget har Nuoret Osakesäästäjät inga lokalavdelningar i Finland. Istället finns ett samarbete med den finska motsvarigheten till Aktiespararna, som föreningen delar arbetslokaler med. Finska Aktiespararna och dess organisation är uppbyggd på samma sätt som i Sverige, med lokalavdelningar ute i landet som anordnar olika företagsbesök, utbildningar och diverse träffar. Just nu är de ungas medlemsantal cirka 3 000 stycken. 

 

Raoul Lehtonen och Katja Flittner sitter båda i styrelsen för Nuoret Osakesäästäjät. Raoul som ordförande och Katja som ledamot och ansvarig för internationella relationer. Katja berättar att organisationen i dagsläget består av 25 procent tjejer – en andel som ökat den senaste tiden, speciellt tack vare riktade nätverk och evenemang. 

 

– Det är också positivt att det kommit flera kvinnliga bloggare och att många av dem har stark ”personal branding”.

 

Utmaningar väntar

Det är stora utmaningar som väntar för den unga organisationen, att få personer under 30 år att börja investera. Raoul berättar att den ekonomiska 90-talsdepressionen och bolånekrisen satt djupa sår i det finska samhället. När Norden drabbades av finanskris i början av 1990-talet tappade Sveriges BNP närmare fem procent under decenniets första tre år. Än mer kännbart blev det i Finland, där landets BNP föll med fjorton procent under ungefär samma tid och man dessutom tappade en viktig handelspartner när Sovjetunionen föll. En depression för ett land kännetecknas av en längre nedgång för ekonomin med stor arbetslöshet. 

 

– Många föräldrar till dagens unga upplevde depressionen och har därför varit negativa till aktier och finansmarknaden. Det har nästan blivit stämplat som kriminellt att hålla på med det, säger Raoul men berättar att bilden ändå har börjat förändrats mycket tack vare medias allt mer positiva rapportering.

 

Trösklarna har också sänkts för att kunna investera i och med det courtageliknande krig som även förekommer i Sverige. Istället för Nordnet och Avanza som största aktörer, har det i Finland primärt varit förstnämnda Nordnet och storbanken Nordea som tävlat om småspararnas hjärtan. Dessutom finns det kostnadsfria indexfonder som går att investera i. I grundskolan lärs privatekonomi ut inom ramen för samhällskunskap, vilket varken Raoul och Katja tycker är tillräckligt. Den politiska viljan beskrivs som bra, även om inget parti i den finska riksdagen riktigt velat ta ställning och driva frågan. Istället är det olika organisationer och stiftelser inom finansbranschen som genom utbildningar och bidrag försöker öka kunskapsnivån bland medborgarna.

 

– Vårt mål är att en dag bryta tabun kring pengar och våga prata om det. Helt enkelt att unga förstår att det är fiffigt att börja investera så tidigt som möjligt, säger Raoul.

 

Vad är utmärkande för den finska börsen?

– Det som är utmärkande tycker jag är att vi med våra 5 miljoner invånare har så stora internationella bolag, som Nokia, Marimekko och Kone. Det är ett bra börsklimat här.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem