Modellen visar: Här är börsens bästa bolag

Bli medlem i Unga Aktiesparare här

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

Vilka börsbolag är mest undervärderade samtidigt som de kan uppvisa en stark historik i vinst och utdelning? Vi har testat bolagen på Stockholmsbörsen utifrån Benjamin Grahams modell. Graham är känd som värdeinvesterarnas fader.

Aktiespararna har testat bolagen på Stockholmsbörsen utifrån Benjamin Grahams modell. Graham är känd som värdeinvesterarnas fader och skrev 1949 boken The Intelligent Investor, som har kultförklarats av kända investerare som Warren Buffett, och Sven Hagströmer.

Testet (som genomförts med investeringsverktyget Börsdata) innehåller sju kriterier:

  1. Storlek (Bolaget ska ha en årlig omsättning på minst 3 miljarder kronor eller ett börsvärde minst 12 000 miljarder).
  2. Finansiell styrka (Omsättningstillgångar större än kortfristiga skulder gånger 2 + Rörelsekapitalet större än långfristiga skulder).
  3. Vinststabilitet (Bolaget skall ha gjort vinst (efter skatt) i minst 10 år)
  4. Utdelningshistorik (Bolaget ska ha gjort utdelning de senaste 20 åren)
  5. Vinsttillväxt (Bolaget ska ha ökat sin vinst efter skatt med minst 33 % de senaste 10 åren)
  6. Måttligt P/E-tal (P/E (3-årsmedelvärde) mindre än 15 eller P/E (3-årsmedelvärde) mindre än 8,5 + 2 gånger tillväxttakten i % per år de kommande 7-10 åren)
  7. Måttligt pris för Eget Kapital (Börsvärde/eget kapital mindre än 1,5 eller P/E gånger börsvärde/eget kapital mindre än 22,5)

Fyra svenska börsbolag uppnår näst högsta rankning (6 poäng av 7 möjliga) enligt Grahams modell. Det är Boliden, JM, Skanska och Hexatronic. Sammantaget visar testet att de fyra bolagen, enligt Grahams modell är de mest undervärderade relativt kommande förväntade vinster. Vidare har bolagen en lång historik, där de uppvisat styrka i omsättning-, vinst- och utdelningstillväxt i kombination med stark balansräkning.

En bra utgångspunkt för en investerare är att inte köpa Grahams utgallring rakt av, utan också själv sätta sig in i bolaget, dess räkenskaper, marknadsposition med mera. Ett exempel på det är Hexatronic vars aktie handlats ned med cirka 70% de senaste tolv månaderna. Aktien är även en av de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen med drygt 9% av kapitalet blankat.

Den senaste rapporten, 2023 års sista kvartal, gav heller inga skäl till klang och jubel. Förvisso steg omsättningen något, men EBITDA-resultatet och dess marginal sjönk med 45% respektive 47%. Nedgångar syntes även i rörelseresultatet, som minskade med 12 %.

Bolaget har iscensatt ett kostnadsbesparingsprogram och därtill skriver vd, Henrik Larsson Lyon, att den strukturella marknadstillväxten är intakt, om än att han ser ett par utmanande kvartal med lägre efterfrågan framför sig.

Titta inte enbart på siffror

Enligt Grahams värderingsstrategi är bolaget intressant, men som alltid finns en risk att det rör sig om en värdefälla. Benjamin Graham betonar också att siffror bara är en del av analysen, medan allt från ägarsituation till marknadsposition är faktorer som ska tas hänsyn till.

En kärna i Grahams strategi är säkerhetsmarginalen – Margin of Saftey, som på sociala medier ofta förkortas som ”MoS”. Fokus hos Graham är nämligen nedsidan, då han bedömer att uppsidan kommer ”per automatik”. Genom att ha fokus på nedsidan i en aktie ökar sannolikheten för att inte begå kostsamma misstag.

Det tillvägagångssättet står även att finna hos andra framstående investerare, såsom tidigare nämnda Buffett och hans framlidna parhäst, Charlie Munger. ”It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid, instead of trying to be very intelligent”, har de båda flera gånger lyft fram i intervjuer och investerarbrev.

Grahams bolag i siffror

I tabellen har vi sammanställt de fyra noterade svenska bolag som uppnår 6 av Grahams 7 kriterier. Procentsatsen avser den genomsnittliga årliga tillväxten de senaste tio åren.

NETTOOMSÄTTNING
VINST
EGET KAPITAL
SOLIDITET
KASSA
Hexatronic 43,8 % 60,9 % 53,7 % 25,8 %
Skanska 1,8 % 2,9 % 4,1 % 7 %
JM 4,3 % 1,2 % -4 % -12,6 %
Boliden 8,6 % 16,8 % 0 % 12,8 %

LÄS OCKSÅ: Så blev Helena börsmiljonär: ”Krisen hjälpte”

MISSA INTE: Aktierna i Bill Gates portfölj

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem