Ljusa moln på mörk börshimmel

Sommaren är över. Som sedan länge konstaterat befinner sig aktiemarknaden i en osäker tid. Men det finns även flera saker som talar för en positiv utveckling.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2022

De flesta rapporter för det andra kvartalet 2022 är nu inkomna och de första generella uttalandena kan göras. Rapportperioden var svag. Många bolag hade drabbats väldigt hårt av inflationsmiljön och de fortsatta stora störningarna i leveranskedjorna. Bolagen som inte levererar har generellt straffats väldigt hårt på den icke förlåtande börsen. 

Småspararfavoriterna SBB och Sinch, som har haft ett tufft år, fick inte se någon riktningsförändring i och med rapporterna utan börsens bestraffning kom snabbt och resolut. 

Trots det har börsen vänt något. I skrivande stund är börsen upp drygt 8 procent sedan nuvarande botten den 5 juli och 60 procent av bolagen har stigit minst 15 procent sedan sin lägsta kurs de senaste sex månaderna. Trots många svaga rapporter var förväntningarna lågt ställda och därmed resulterade flertalet neutrala rapporter i kursuppgångar. 

Att förväntningarna är så låga att det räcker med att inte överraska negativt brukar vara ett tecken på att börsbotten är nära. Har vi tur stämmer sambandet även detta år. 

MISSA INTE: Ränteöverraskning – slag mot ungas ekonomi: “Våga fortsätta spara”

Vad som oroar mig är dock centralbankernas jakt på att komma ikapp inflationen. Vi ser just nu enorma räntehöjningar över hela världen. Problemet är att dessa inte biter ordentligt så länge som den största delen av inflationen är relaterad till de höga energi- och drivmedelspriserna. För att bäst komma ikapp dessa priser krävs helt andra åtgärder än centralbankernas styrräntor. 

Det hela har i alla fall resulterat i en mycket hård press på konsumenterna. De erfar nu både den högsta inflationen på mycket länge samt högre räntor. För de som efter en lång tid av pandeminedstängningar prioriterat en utlandssemester märks även den svagare växelkursen som ett hårt slag. Att Almedalsveckan kanske mest citerade mening var ”Det har blivit dyrt att vara svensk” är talande. 

Det hårda slaget mot konsumenterna har även letat sig in i ett gäng kvartalsrapporter. Särskilt märks det på hur klädhandeln på nätet har haft det tufft. Dels på grund av den svagare konsumenten, dels på grund av svåra jämförelsetal från pandemin. Faktum kvarstår dock att många konsumentbolag kan tvingas möta en tuff makromiljö under den närmsta tiden. 

Å andra sidan finns det mycket som talar för att denna jakt börjar närma sig sitt slut. Att den amerikanska styrräntan noterar 2,5 procent samtidigt som 10-åriga räntan noterar 2,7 procent innebär en ränteskillnad på 20 räntepunkter och ger ett tydligt tecken till aktieinvesterarna om att man inte förväntar sig några större räntehöjningar framöver. Sverige ligger något efter med en styrränta på 0,75 procent medan 10-åringen noterar 1,35 procent. Förväntningarna har kommit ned rejält under de senaste månaderna och ska ses som en indikation på att marknaden förväntar sig en svalnande inflation och försiktigare centralbanker. 

Det innebär att inflationshotet kan vara på väg att mildras, ränteuppgången på väg att avstanna och leveransproblematiken på väg att lättas upp. Alla dessa faktorer ger positiv påverkan till börsen.

Oftast är det så att börsen vänder upp innan makroekonomiska data har börjat visa en vändning. Det gör mig på nytt övertygad om att börsen är det bästa stället att placera sina långsiktiga pengar på.

LÄS OCKSÅ: Fonder med motståndskraft

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem