Lär dig allt om försäkringar

Många av er har säkert någon försäkring. Men handen på hjärtat, har du koll på begreppen? För att leda oss rätt har Stock Magazine intervjuat Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Stock Magazine nummer 3 2020

Hej Stefan! Vem är du och vad gör du om dagarna?

– Jag började på byrån 2016 som pensionsspecialist. Jag vägleder även konsumenter i alla typer av försäkringsfrågor då vi alla på byrån hjälps åt i vår telefonvägledning bland annat. Det ena samtalet kan handla om ansvarsfrågan i en komplicerad vattenskada i en bostadsrätt och den andra vad man kan tänka på vid val av hundförsäkring. Privatekonomi i allmänhet har legat mig varmt om hjärtat sen jag gjorde min första Excel-budget i mitten av 90-talet och intresset breddades med aktiesparande och pensioner så småningom.

Vi börjar från början. Vad är egentligen en försäkring?

– Försäkring handlar i grunden om skydd mot oförutsedda händelser i någon mening. Genom att många individer går ihop för att ingå i ett försäkringskollektiv så delar man på riskerna med varandra. Det frigör ekonomiska resurser för individen.

LÄS MER: Så lär du dig förstå ekonominyheterna

Vilka begrepp bör man ha koll på vad gäller försäkringar?

– Försäkringsbranschen är full av olika begrepp och konsumenter kan uppleva det som svårt och krångligt med försäkringar överlag. Något som är bra att läsa i samband med att du ska teckna en försäkring är Förköpsinformationen som försäkringsbolagen enligt lag måste tillhandahålla. I den ska det framgå det huvudsakliga innehållet i försäkringen och väsentliga begränsningar/undantag. Vidare så kan det vara bra att läsa igenom Försäkringsbrevet som du får efter du tecknat försäkringen så att du dubbelkollar att omfattningen blev som du hade tänkt. Försäkringsvillkoret är sedan det som i huvudsak ligger som grund för om du har rätt till ersättning från försäkringen. Ofta i vår telefonvägledning handlar det om att få konsumenten att förstå försäkringsbolagets beslutsmotivering.

Vilka försäkringar bör man skaffa när man flyttar hemifrån?

 En hemförsäkring rekommenderas starkt då den innehåller många värdefulla moment för dig som person såväl som för ditt hem. Exempelvis innehåller den Ansvarsskydd som kan ge skydd om du får ett skadeståndskrav riktat mot dig. Om du reser mycket utanför EU så är reseskyddet i hemförsäkringen mycket värdefullt att ha. Ska du studera utomlands en längre period så är en kompletterande reseförsäkring ofta nödvändig.

MISSA INTE: Pensionsklare 22-åringens portföljskydd: Hitta rätt bolag

Behöver den som bor hemma några försäkringar?

– Som regel är du som bor hemma försäkrad via dina vårdnadshavares hemförsäkring givet att ni är skrivna på samma adress. Men bolagens villkor kan skilja sig åt, dubbelkolla alltid med ditt försäkringsbolag att du omfattas av hemförsäkringen.

Finns det någon försäkring som du tycker är onödig?

– Rena kostnader som täcks av en försäkring kan du bara få från ett håll, så att vara dubbelförsäkrad är som regel onödigt. De flesta produktförsäkringar bör du fundera en extra gång om behovet finns. Ett alternativ kan vara att teckna allrisk i din hemförsäkring så får du liknande skydd men som gäller för flera saker och händelser. Istället för att försäkra för mindre skador som inte är så kostsamma om de inträffar så kan ett alternativ vara att du har en sparbuffert som du hanterar den typ av händelser med.

Hur vet jag vilket försäkringsbolag jag ska välja?

På konsumenternas.se hittar du många jämförelser för olika typer av försäkringar och du kan jämföra bolagens olika villkor. När du hittat några bolag som uppfyller dina krav på innehåll i försäkringen kan du via deras hemsidor begära prisuppgifter. Sen bör du känna till att de flesta försäkringar löper med en avtalstid på ett år i taget med automatisk förlängning om du inte säger upp försäkringen innan huvudförfallodagen. Vidare kan bolagen förändra sina premier inför en ny avtalsperiod. Så för vissa typer av försäkringar, exempelvis för bil, så kan det löna sig att kolla upp då och då om det finns likvärdig eller bättre försäkring till en lägre premie.

YTTERLIGARE LÄSNING: Så lyckas du med ditt aktiesparande

FAKTA

Det här är Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är en oberoende stiftelse som vägleder konsumenter i försäkrings- och pensionsfrågor. Det kan handla om att hjälpa konsumenten förstå beslut, tillämplig lagstiftning och vilka eventuella omprövningsmöjligheter som finns om man är missnöjd med ett beslut i ett försäkringsärende. Vi är totalt 13 personer på byrån och vi har nästan 11 000 ärenden per år. Vår styrelse består av Konsumentverket, Finansinspektionen och branschorganisationen Svensk Försäkring.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem