Investmentbolagsfond med riskspridning

På Tellus Fonder spelar unge talangen Benjamin Asarnoj i Tellus-teamet. Fondbolaget förvaltar flera fonder – varav en innehåller investmentbolag från hela världen. Hela denna artikel är en annons.

Hela denna artikel är en annons från Tellus Fonder.

Benjamin Asarnoj, 19, arbetar sedan en tid tillbaka på Tellus Fonder.

– Jag har länge haft ett stort intresse för omvärlden och politik. Det jag tycker är intressant är hur händelser inom politik och ekonomi samspelar med varandra. Exempelvis visades detta vid det amerikanska presidentvalet, då Biden vann vilket resulterade i en så kallad Blue Wave, där gröna bolag gynnades, säger han och fortsätter:

– Intresset för samhällsfrågor och näringslivet gjorde att jag började bli intresserad av aktiemarknaden. Det ledde till att jag hittade appen 5000plus, där man får ”fiktiva pengar” att investera för. Efter att ha använt appen ett tag gjorde jag min första riktiga investering på aktiemarknaden. Då investerade jag i Instalco (som förvärvar VVS-, el- och ventilationsbolag) och Investor (investmentbolag).

Hur kan en arbetsdag se ut på Tellus?

– Vi är en liten organisation med stort entreprenörskapsdriv. Det medför att alla anställda är med i olika delprocesser för att utveckla företaget tillsammans. En arbetsdag inleds ofta med att gå igenom och stämma av portföljerna. I dag förvaltar vi följande fonder: Tellus Globala investmentbolag, Bank & Finansfond, Midas samt Nowo Fund. Därefter tar vi som jobbar med Sales fram material som kan vara intressant för potentiella investerare. Sedan går mycket av dagen ut på att boka möten och genomföra möten. Även jobba med fondbolagets informationssystem som Infront och Sustainalytics, för att stötta portföljförvaltarna i deras investeringsprocess (screening).

Hur skulle du beskriva kulturen på fondbolaget?

– Tellus Fonder är en mindre organisation, vilket medför enkla och snabba beslutsvägar. Det är en levande och aktiv kultur vilket kräver att man tar egna initiativ. Många har även lång erfarenhet både från näringslivet och finansbranschen. Exempelvis sitter Karl Henrik Sundström, före detta vd på Stora Enso och finanschef på Ericsson med i placeringsrådet. I placeringsrådet diskuteras den övergripande strategin för portföljerna samt även investeringsbeslut.

Anders Bruzelius, som är förvaltare på Tellus Fonder, berättar om sin bakgrund.

– Mitt aktieintresse började redan på högstadiet, då jag gjorde mina första aktieinvesteringar, vilket jag därefter fortsatt med. Efter avslutade universitetsstudier börjande jag som aktieanalytiker på Handelsbanken. Därefter arbetade jag som aktieanalytiker, sektoransvaring och strateg på Carnegie och Danske Bank. På Swedbank var jag aktieanalyschef under nio år. Under de senaste åren, innan jag började på Tellus Fonder, har jag arbetat med egna investering, både publika och icke publika. Jag sitter även med i några bolagsstyrelser. Efter mer än 25 års erfarenhet från finansbranschen valde jag att engagera mig i Tellus Fonder för att jag gillar TGI-fondens koncept samt människorna i bolaget. Vidare ser jag stor potential att växa bolagets fondkapital markant kommande år.

Berätta mer om er investmentbolagsfond med riskspridning:

Vår största fond är Tellus Globala Investmentbolag, vilken investerar i bolag som ägs och drivs av några av världens främsta investerare och entreprenörer. Vi investerar i investmentbolag/konglomerat. En ledstjärna när vi väljer våra investeringar är teman som påverkar vår framtid. Så som demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden. Vårt fokus på ESG-frågor (hållbarhet) har ökat markant de senaste åren, då företag med stort hållbarhetsfokus tenderar att vara bättre på att skapa aktievärde på såväl kort- som längre sikt.

Genom att investera i investmentbolag/konglomerat skapas en stor diversifiering (riskspridning). I dag har vi cirka 30 underliggande aktier i fonden. Varje bolag som ingår i fonden, har generellt flera portföljbolag/affärsområden i sin verksamhet. Det skapar mycket bra riskspridning för andelsägarna.

Som ett stöd för Tellus Globala Investmentbolag-konceptet har vi genomfört en studie i samarbete med Lunds Universitet, som sträcker sig över tiden 2002–2014. Studien visar att ägarledda investmentbolag/konglomerat har gett en högre avkastning över tiden än ett världsindex, utan att ha en högre risk (standardavvikelse).

Tellus Globala Investmentbolags målsättning är att över tiden ge en högre avkastning än ett världsindex, utan att ta högre risk. De senaste fem åren har fonden avkastat i snitt +22 procent per år (källa: morningstar.se).

Varför kan fonden passa bra för en yngre målgrupp?

– Du får en portfölj med stor riskspridning, då vi investerar i investmentbolag, konglomerat och holdingbolag. Investmentbolag är en svensk företeelse, medan konglomerat och holdingbolag är motsvarigheten fast utanför Sverige. Vi är långsiktiga och beaktar hållbarhet i våra investeringar, då vår övertygelse är att detta skapar en god avkastning över tid.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem