Vad är investmentbolag?
Bild: Shutterstock

Investmentbolag

De flesta har en uppfattning om vad en fond är, vad en sådan gör och hur man köper fonder. Annat är det med investmentbolag. Även om namnet ger vissa hintar, kan det vara snårigt att faktiskt förstå vad investmentbolag är och vad de gör. Vi reder ut begreppen och tittar närmare på hur investmentbolag brukar fungera.

Vad är ett investmentbolag?

Ett investmentbolag har som affärsidé att investera i andra aktiebolag – själva kärnverksamheten går alltså ut på att köpa och sälja aktier i andra bolag. Varje aktieinvestering som ett investmentbolag har kallas för portföljbolag. Det är med andra ord väldigt likt en fond, eftersom att idén är att investera i andra företag. När investmentbolaget är börsnoterat är det möjligt för utomstående att köpa aktier i bolaget. De kan äga både börsnoterade aktier och aktier i onoterade företag.

I huvudsak finns två sorters investmentbolag. Den första sorten är sådana där huvudsyftet är att genom aktieplaceringar långsiktigt öka värdet på innehavet av ägarnas aktier. Den andra sorten fungerar som maktbolag, med målet att styra och kontrollera andra företag och där värdeökningen kan vara mer eller mindre sekundär. Det kan exempelvis röra sig om att olika ägare går ihop så de blir en enda och därmed starkare ägare i form av ett maktbolag. Maktbolaget kan ha som mål att genom långsiktigt och aktivt ägande i företaget styra hur detta sköts. Genom att vara en stark ägare får maktbolaget mycket att säga till om i företaget, exempelvis genom möjligheter att tillsätta poster i styrelsen. Det är dock inte så att investmentbolag är det ena eller det andra, utan majoriteten har inslag av att vara både maktbolag och intresserade av att öka värdet på aktierna. Själva termen investmentbolag är en svensk term och det finns företag som liknar sådana utan att vara det.

Likheter och skillnader med fonder

Investmentbolag liknar i mångt och mycket fonder. En fond fungerar så att fondandelsägarna, de som har köpt fonden, äger varsin andel i fondförmögenheten. Lite förenklat kan man säga att man direktäger de faktiska tillgångarna i fonden. Om fondens tillgångar går upp i värde, ökar ägarens innehav lika mycket. Annat är det i investmentbolag, där man äger själva investmentbolaget och inte dess tillgångar. Man är med andra ord en indirekt ägare av investmentbolagets tillgångar, genom sitt ägande av aktier i bolaget. Om investmentbolagets tillgångar går upp i värde, betyder inte det per automatik att aktierna går upp eftersom att aktiekursen inte är bunden av bolagets tillgångar. Du betalar förvaltningsavgift både hos investmentbolag och fonder men investmentbolagens förvaltningsavgift är inbakad i värdet och är oftast lägre.

Vad är substansvärde, substansrabatt och substanspremie?

Investmentbolagets nettotillgångar, alltså tillgångarna minus skulderna, kallas för substansvärde. När investmentbolagets börsvärde är lika med substansvärdet, köper man aktierna ”till substansen” – och investmentbolaget är värderat till dess substans, alltså dess nettotillgångar. En substanspremie är när priset på aktierna är högre än substansvärdet, alltså tillgångarna minus skulderna. En substansrabatt är det motsatta, när börsvärdet är billigare än substansvärdet. Föreställ dig att din aktieportfölj är börsnoterad och det är möjligt för andra personer att köpa andelar av din portfölj. De kanske tror att du är mycket duktig på att placera i aktier och kan då tycka att det är värt att betala visst överpris för att få vara delägare i din portfölj. Om de inte tror att du är så duktig, är det kanske inte värt att betala ett överpris. På ungefär samma sätt fungerar substansrabatt och substanspremie. Det kan innebära att man kan köpa ett investmentbolag som bara har börsnoterade innehav till ett lägre pris än om man skulle köpa vardera enskilt innehav på börsen. Alltså att man köper en aktieportfölj för mindre än vad det faktiskt är värt.

Vad kostar det att äga ett investmentbolag?

Jämfört med klassiska fonder är det mycket billigare att äga ett investmentbolag. Fondernas avgift, förvaltningsavgiften, bestäms som en procentsumma på det investerade beloppet i fonden. Kostnaden för investmentbolaget är däremot dess faktiska kostnader för förvaltningen. För att räkna ut ”förvaltningskostnaden” för investmentbolaget räknar man kostnaderna i förhållande till substansvärdet. Investmentbolagen Investors och Industrivärdens ”förvaltningsavgift” var 0,10 procent 2017, vilket är mycket billigare än de flesta Sverigefonder. Detta trots att både Investor och Industrivärden avkastat mer än börsen som helhet de senaste 20 åren.

Fördelar med investmentbolag

Det finns flera fördelar med att äga investmentbolag. Ett exempel är den riskspridning man får, genom att investmentbolaget äger ett flertal aktier i en underliggande diversifiering trots att du endast äger aktier i investmentbolaget. Investmentbolag är experter på att göra investeringar och har stort engagemang i de bolag man äger aktier i. De tar en aktiv ägarroll och ser till att företagen som ägs sköts på ett bra sätt. Vidare är kostnaderna för att äga investmentbolag mycket låga och oftast lägre än för fonder. Att man ofta kan köpa investmentbolag till substansrabatt innebär att man får mer aktier för pengarna eftersom man köper något som är värt mer, för mindre.

Warren Buffetts investmentbolag

Warren Buffett, av många ansedd som världens bästa investerare, har utvecklat och drivit Berkshire Hathaway, som liknar ett investmentbolag.  En av Buffetts framgångsfaktorer är att han utnyttjat den ”float” sina helägda försäkringsbolag skapar – alltså skillnaden mellan inbetalda försäkringspremier och utbetalda försäkringsersättningar – för att köpa företag. Floaten är en påse pengar som egentligen väntar på att komma till sin rätta ägare och som Warren Buffett alltså använder för att köpa företag. På så sätt har han lyckats skapa en stor och billig finansiering för att göra sina investeringar. Många skulle betrakta just Berkshire Hathaway som världens genom tidernas bästa investmentbolag.

Fördjupa dig inom investmentbolag!

  • Boken ”Bygg en förmögenhet: Investera i investmentbolag skriven av Marcus Fridell.
  • Ibindex.se är en hemsida som gör det enkelt att gratis jämföra de största börsnoterade investmentbolagen i Sverige, och deras substansvärden.

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem