Inget dekis bland fastighetsbolagen

Som oftast är fastighetsbolagen först ut med att rapportera och under den senaste veckan har bland annat Diös, Platzer, Kungsleden, Wallenstam, Fortinova och Atrium Ljungberg rapporterat för räkenskapsårets 2021 andra kvartal.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats. Om du är för gammal för att bli medlem i Unga Aktiesparare kan du gå med i organisationen här. 

Med nuvarande låga ränta, dysfunktionella bostadsmarknad samt epidemi har fastighetssektorn varit mer omdebatterad än vanligt. Dels har det talats om kontorsdöd, dels om butiksdöd. Förstnämnda har även lett till diskussionerna om hemmakontor och hur hemmet som såväl boende som arbetsplats har höjts.

Även om epidemin inte är ensam ansvarig för det är nuvarande faktum att allt fler flyttar från storstäderna istället för till. Bland annat håller just nu de norrländska landskapen på att utvecklas, bland annat med Northvolts etablering. Nya jobb och relativt billiga boenden samt möjlighet att flera dagar i veckan kunna distansarbeta gör att såväl bostadsrätters värden ökar som att hyresfastigheterna fylls med hyresbetalande kunder.    

Vägen tillbaka

Om detta skriver bland annat Fortinova och Diös, varav sistnämnda äger och förvaltar fastigheter i Sveriges norra delar. I sin kvartalsrapport skriver bolaget att man tecknar nya hyresavtal på allt högre hyresnivåer. Tillväxt och att arbetande individer återkommer till ”det normala” lyfts även fram i Kungsledens rapport, där vd Biljana Pehrsson skriver ”… hyresmarknaden har tagit fart, transaktionsmarkanden är rekordstark, tillväxten i Sverige väntas bli den högsta på flera år och vi märker tydligt att människor är på väg tillbaka till livet före pandemin.”

Även i storstäder växer och ökar efterfrågan. Platzer, ett av Göteborgs största fastighetsbolag, vittnar om hur efterfrågan ökar. Bolagets hyresintäkter respektive driftnetto YoY ökade med 4,2 procent samt 4 procent. Resultat efter skatt blev 416 miljoner kronor (145) och per aktie 3,47 kr (1,2 kr). ”[…] min känsla är att trenden med ökade vakanser är bruten och att det är ett mer stabilt läge med efterfrågan på kontorslokaler”, skriver vd, P-G Persson.

LÄS MER: Risker med olika risker

Ljus framtid

Även om det är i olika grad vittnar fastighetsbolagens rapporter, med ökade förvaltningsresultat, (orealiserade) värdeökningar, stigande driftnetto med mera att fastighetsmarknaden är het och att det dekis som många, för nästan exakt ett år sedan, befarade aldrig kom att realiseras. Vad som alla rapporter även har gemensamt är att det framkommer en positiv syn på kommande kvartal och resterande 2021.

Nollränta, stigande efterfrågan såväl i som utanför storstadsregioner, bostadsbrist i vissa regioner och en ökad vaccination gör just nu att fastighetsbolagen blomstrar. Investerarna har belönat bolagen och handlat upp dess aktiekurser och vi har även sett hur många analytiker har hyllat rapporterna och reviderat upp sina estimat för kommande år.

MISSA INTE: Exponering mot attraktiva rabatter: ”Vill komma åt investmentbolagen”

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem