Inför valet: Tre viktiga frågor för plånboken

Marcus Karlén, ordförande i Unga Aktiesparares lokalavdelning Stockholm Syd, tittar närmare på ett par extra betydelsefulla privatekonomiska frågor inför riksdagsvalet.

Valet i september 2022 är betydelsefullt både för dig som medlem i Unga aktiesparare och för riket i stort. Kommunvalet behandlar verksamheter nära din vardag och regionvalet sådant som är för kostsamt för en enskild kommun att bedriva och som också berör grannkommuner. Likt sjukvård respektive kollektivtrafik.  

Riksdagsvalet har flera plånboksfrågor – alltså kronor och ören i din privatekonomiska vardag – som sträcker sig från pension och sociala skyddsnät till sparkonton och skattefrågor.  

Samtidigt finns det avgörande plånboksfrågor som politiken inte kan styra: Penningpolitik och räntenivåer. Däremot exempelvis ränteavdrag och vägvalet att bedriva en restriktiv eller expansiv finanspolitik. I valet i Frankrike i våras fick plånboksfrågorna ett stort utrymme och utifrån olika instituts siffror och bedömningar är Sverige onekligen på väg in en lågkonjunktur.  

Det sätter fokus på hushållens utrymme att klara sämre tider. Tillsammans gör vi en djupdykning i tre centrala plånboksfrågor som kommer påverka vår vardag den kommande mandatperioden.   

Energipriser  

Kärnkraftsfrågan kan liknas vid räntemarknaden. Det nukleära energislaget har liknande egenskaper som en fast ränta och där du som konsument får en mer stabil elräkning. Väderberoende energikällor som sol-, vind- och vattenkraft har liknande egenskaper som en rörlig ränta och där du som konsument får olika energipriser beroende på väderprognosen.  

På lång sikt är den rörliga räntan, förnyelsebara energikällor, betydligt mer fördelaktig än den fasta räntan som symboliseras ovan som den planerbara energikällan från kärnkraften.  

Liknande sjukvårdens högkostnadsskydd har politiker presenterat förslag på motsvarande kostnadstak för energipriser likt de som finns i Norge. På räntemarknaden finns ränteavdraget som ska mildra konsekvenserna av höga boendekostnader.  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan fluktuationen vara smärtsam och särskilt vid nyetablerade näringar då kapitalet är bundet i näringen. Den politiska osäkerheten och det ytterst jämna riksdagsvalet är inte heller till företagens fördel och osäkerheten exemplifierar företagens intressen i valet och även börsens möjliga turbulens under efterföljande regeringsförhandlingarna.  

Oavsett politisk ledning är väntetiden för ny kärnkraft tiotals år. Vindkraft är tiotals månader bort och solceller tiotals dagar från att appliceras på taken. Likt inom försvaret tar det kort tid att lägga ned verksamheter och längre tid att bygga upp. Elbehovet i framtiden kommer vara enormt och det ställer både krav på energieffektiva aktiviteter och en diversifierad energiproduktion. Målsättningen bör vara att se elektricitet som en basvara och ingen lyxvara.  

LÄS OCKSÅ: David ska förenkla sparandet – chefredaktören bokdebuterar

Studentpolitik 

Exempel på vallöften är avgiftsfri kollektivtrafik för unga och studenter under sommaren eller generellt billigare drivmedelspriser. Termins- och tentaavgifter eller en tiodubblad studielånsränta för tidigare och framtida studenter. Slutligen regleringar gällande hur mycket CSN-berättigade studenter får tjäna under studietiden eller regleringar gällande studentbostädernas hyra och startlånsmöjlighet.  

Mycket tyder dock på att Sverige fortsatt kommer vara bottenrankar i OECD för minst lönsamhet att studera – och där flertalet utbildningar ger en negativ avkastning i jämförelse med att gå direkt ut i arbetslivet efter gymnasieskolan.  

Sociala skyddsnät 

Grundidén för A-kassan är att främja arbetsplatser att välkomna ny teknik och innovation. Det medför krav till kompetensutveckling och omställning för arbetstagaren. För att inte vårt familje- och privatliv ska kastas omkull när Sveriges näringar och verksamheter utvecklas finns en arbetslöshetsförsäkring som ska motverka illvilja till förändring och rädsla när ineffektiva arbetsplatser behöver moderniseras. 

Valet handlar om huruvida rotationen på arbetsmarknaden ska fortsätta med en stark A-kassa eller förändra den svenska arbetsmarknadsmodellen utan omställningsstödet.   

MISSA INTE: Därför ska du engagera dig i Unga Aktiesparare

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem