Inför valet: Så ser politikerna på ISK-sparande

För några veckor sedan gick vi in i 2022 – ett år som inte bara innebär nya möjligheter på börsen utan även ett stundande riksdagsval. Under 2021 har sparande i ISK blivit en glödhet fråga. Hugo Burén går igenom hur riksdagspartierna ser på sparande och investerande genom ISK inför valet som stundar.

Socialdemokraterna har under 2021 varit inne på att se över villkoren för investeringssparkonton. Exempelvis har röster funnits i partiet för ett ISK-tak och att “kraftigt begränsa ISK”. Där ska summor över en viss nivå beskattas på ett annat sätt än vad de i dag görs på ett ISK. Detta är ett led i att minska den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och togs fram i rapporten “Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa” från en arbetsgrupp med numera statsminister Magdalena Andersson i spetsen. 

Men under förra året skulle partistyrelsen senare komma att lägga ned förslaget och i stället se över andra förslag för hur ökade behov i välfärden kan finansieras genom kapitalbeskattning. Förslaget om ett ISK-tak väckte en hel del negativa reaktioner och namninsamlingen ”Rör inte vårt sparande” fick drygt 40 000 namnunderskrifter på en dryg vecka. Motståndarna mot förslaget menade bland annat att ISK-sparande numera är ett folkligt fenomen och att majoriteten av spararna sparar för buffert, handpenning och pension.

Även Vänsterpartiet är inne på ett ISK-tak. I deras förslag ska belopp under 1 miljon kronor beskattas som det redan gör i dagens upplägg. Men investeringssparkonton med större tillgångar än så ska beskattas med en 30-procentig kapitalskatt. Med detta menar partiet att vanliga småsparare inte drabbas och att staten genom denna förändring skulle öka skatteintäkterna med 7 miljarder kronor.

Från Miljöpartiets håll vill man visserligen se en progressiv beskattning för att minska den ekonomiska ojämlikheten i samhället. Men i just ISK-frågan har partiet närmast varit neutralt. När frågan var som mest i hetluften under 2021 hade de ingen bestämd uppfattning, även om vissa bedömare nu talar för att partiet gör en vänstersväng.

LÄS MER: Så slår höjd ISK-skatt mot din pension

Centerpartiet vill i stället sänka skatten på ISK. Det var ett krav från partiet när man backade om förslaget gällande marknadshyror. Partiet vill bland annat skattebefria de första 150 000 kronorna. Partiledaren Annie Lööf säger på partiets webbplats: ”Att människor, unga som äldre, lägger undan en del av sin lön varje månad är positivt för Sverige och måste uppmuntras”. Argumenten för detta är just friheten som sparade pengar innebär i termer av att individuellt kunna kontrollera och styra sitt eget liv.

Liberalerna har ett liknande förslag som Centerpartiet. De vill se en beskattningsfri del av ISK upp till 100 000 kronor. Partiet vill att det ska löna sig att spara med liknande argument som det föregående partiet, att individen själv ska kunna ha en buffert för att ges möjligheter att bättre bestämma över sitt liv. Men Liberalerna lyfter även att samhällsekonomin blir mer stabil med hushåll som har besparingar.

Att sparande har ökat de senaste åren ser Moderaterna som en effekt av Alliansregeringens förenklande vad gäller sparande. Det är en linje som partiet håller fast vid med argument som liknar Centerpartiet och Liberalerna. De vill se en sänkt ISK-skatt. Både av individuella frihetsskäl, men också exempelvis då majoriteten av alla nystartade företag i Sverige startas av just individers besparingar.

Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, har uttalat sig om att ett eventuellt tak på ISK blir en skatt på folks pensionssparande. Partiet vill gynna sparande och vill se en skattemässig stabilitet på ISK. Vidare har Oscar Sjöstedt i en debattartikel i Dagens Industri menat på att sparandet genom ISK blivit en folksparform sedan det infördes och att det ökat människors engagemang i privatekonomiska frågor.

Kristdemokraterna är också inne på ISK-sparandets folkliga egenskaper och det är något partiet vill uppmuntra. Kristdemokraterna vill att småsparare ska kunna dra nytta av aktiemarknadens värdeutveckling på ett enkelt sätt utan höjningar av skattesatser eller eventuella ISK-tak.

Den stora egentliga skiljelinjen i frågan är hur en del av riksdagen ser ISK-sparande som något som “de rika” håller på med och som därav ska beskattas för att minska den ekonomiska ojämlikheten. Medan den andra flanken snarare verkar se sparandet i ISK som något som mest vanliga småsparare gör för att få trygghet eller lite guldkant i tillvaron.

MISSA INTE: Hur fungerar skatten på ISK?

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem