Ica vill lämna börsen: ”Rätt läge”

Huvudägaren Ica-handlarnas förbund har tillsammans med AMF lagt ett bud på resten av aktierna i Ica-gruppen. Budet ligger på 534 kronor per aktie och motsvarar en premie på 11 procent jämfört med stängningskursen på 480,70 kronor per aktie den 9 november. Börsbolagets styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera budet.

Denna artikel framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats. Om du är för gammal för att bli medlem i Unga Aktiesparare kan du gå med i organisationen här. 

– Det är ett bra läge nu efter omkring 8 år på börsen. Vi tror att ICA utvecklas bäst i en onoterad miljö. Nu har vi finansiella förutsättningar, en bra partner, stabilitet och en bra ledning, säger Göran Blomberg, vd för ICA-handlarnas förbund.

Börsen som finansieringskälla har inte spelat någon roll för beslutet att lägga ett bud på den marknadsledande aktören inom livsmedelssektorn. Det handlar snarare om möjligheten till investeringar och bättre dialog med de 1 500 enskilda handlare, som är egenföretagare, och ingår i ICA-gruppen, menar han. 

Släpar i E-handeln

Analytiker menar att ICA-gruppen ligger efter när det gäller satsningar på e-handel och digitalisering. Även om bolaget var en av vinnarna under pandemin finns det under de kommande åren ett behov av omfattande investeringar och utveckling av den digitala infrastrukturen.

Kundernas krav på tillgänglighet och den allt hårdare konkurrensen från bland annat lågprisaktörer har accentuerat behovet under de senaste åren.

– Vi ser en värld som står inför stora förändringar inom digitalisering, miljö och hållbarhet med nya kundpreferenser. Det gäller hela vår bransch som står inför en stor omställning. Det gäller en rad förändringar inom bland annat ai-system, betalningssätt, kassalösa butiker och det innebär en hög grad av digitalisering i ett högt tempo i vår bransch. Här ligger det tunga investeringar i e-handel och logistik för att möta framtiden. Vi är övertygade om att vi tar oss an dessa förändringar på ett bättre sätt i en onoterad miljö. Utanför börsen kommer vi att kunna vara både snabbare och mer långsiktiga i våra investeringar, säger han.

Störst sedan Volkswagen

ICA har anor från 1917. Då grundades Hakonbolaget i Västerås för att privata köpmän skulle kunna samordna sina inköp och möta konkurrensen från kooperationen. ICA-handlarnas förbund bildades 1940 och 1964 etablerades Ica som varumärke.

Förbundet är i dag huvudägare med 54 procent av aktierna. Det aktuella budet innebär troligen att ICA-gruppen lämnar börsen. I så fall blir utköpet det största sedan Volkswagens förvärv av Scania.

– Vår modell är 105 år gammal och handlar om fria handlare i samverkan. Den bygger i hög grad på transparens och dialog mellan bolaget och de enskilda handlarna. Vi har känt att den har försvårats lite grand under åren på börsen på grund av restriktioner. Nu vill vi kort sagt komma ifrån den miljön för att komma tillbaka det som har varit det normala Ica-systemet under den mesta av tiden. Icas modell är lite udda i ett börssammanhang och Ica-idén fungerar bättre utanför börsen, säger han.

LÄS OCKSÅ: Aktierna med högst utdelningstillväxt

Vd-posten

Göran Blomberg tillträdde som tillförordnad vd för Ica-handlarnas förbund efter det att Fredrik Hägglund tvingats bort från sin post i början av september efter stark kritik i handlarledet. Göran Blomberg är numera permanent vd.

Kursen på ICA-gruppens aktie har rusat under de senaste veckorna. Det har påverkat nivån på erbjudandet. Rykten om ett eller flera förestående uppköpsförsök har drivit upp priset. Göran Blomberg ser inga skäl att misstänka att informationen skulle ha läckt ut från handlarledet, men välkomnar att det utreds.

– Fram till 22 oktober var kursen inte påverkad av processen. Efter en blänkare i Dagens industri 25 oktober började det florera olika rykten som har påverkat värderingen av aktien. Det har inte funnits något annat underliggande skäl till utvecklingen. Det är olyckligt, men vi har inte kunnat göra något åt det, säger han.

Brett ägande

ICA-gruppen har ett brett ägande med totalt 70 000 ägare. Övrigt ägande innehas idag bland annat av institutioner med omkring 0,5 till 2,5 procent var av aktierna. Spiltan fonder, Black rock och Handelsbanken fonder är de tre största. Även flera Ica-handlare återfinns högt upp på dagligvarukedjans ägarlista. De sju handlarna med störst aktieinnehav drar in över 2 miljarder kronor om budet går igenom.

Nu har aktieägarna att ta ställning till det fasta budet på 534 kronor per aktie. Ica-handlarnas förening och Amf offentliggjorde budet i ett pressmeddelande 10 november. Erbjudandet innebär att ICA-gruppen värderas till 107,4 miljarder kronor. Acceptfristen gäller till omkring 14 december. 

Få alternativ kvar

Om köpet går igenom får aktieägarna en premie på 11 procent. Samtidigt förlorar 70 000 aktieägare möjligheten att investera i Ica-gruppen. Det gör att affären begränsar utbudet av bolag inom livsmedelssektorn, som kan vara ett bra inslag i en väldiversifierad portfölj.

Av de större finns i så fall enbart Axfood kvar.

MISSA INTE: Stockholmsbörsen i historien – från oåtkomligt till folksport

Robert Andersson/Anders Ström

Kickstarta din resa mot ekonomisk frihet idag

Lär dig investera med Unga Aktiesparare. Gå med i gemenskapen idag. Vi är världens största ungdomsförbund för aktieintresserade under 29 år som vill lära sig att spara smartare. Bli medlem eller prova kostnadsfritt idag!

Bli medlem